Aktualności

Jubileuszowa integracja z minister

Pod honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz Prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego odbyło się Jubileuszowe XV Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne zorganizowane przez Lubuską Organizację Pracodawców w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „CYSTERS” w Mironicach.

Moderatorem Spotkania Seminaryjno-Integracyjnego w Mironicach był wiceprzewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski. Gości powitał przewodniczący LOP Henryk M. Woźniak.

– Między jednym a drugim moim spotkaniem z członkami Lubuskiej Organizacji Pracodawców wszystkie dane gospodarcze absolutnie w Polsce się poprawiły – przyznała minister Elżbieta Rafalska, składając na ręce Henryka M. Woźniaka, przewodniczącego LOP podziękowania za zaproszenie na spotkanie. Minister Rafalska omówiła sytuację na polskim rynku pracy. Wymieniła zachodzące na nim dobre zmiany, wyraziła zadowolenie z rekordowo niskiego poziomu bezrobocia, ale poinformowała, że w najbliższym czasie reforma powiatowych urzędów pracy nie nastąpi.

Przewodniczący Henryk M. Woźniak stwierdził, że odkładanie na później tak ważnej reformy budzi niepokój pracodawców: – Tu potrzeba szybkich zmian. Bo Polska znalazła się w takim momencie, że albo otrzyma silne impulsy prorozwojowe, albo nie będzie nadążać za Europą.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak omówił znaczenie współpracy administracji rządowej z pracodawcami. Powiedział, że takie spotkanie jak w Mironicach, organizowane przez LOP, to bardzo ważne i dobre kontakty pracodawców z administracją rządową. – Bo małe i średnie przedsiębiorstwa to sól polskiej gospodarki – podkreślił.

Jako rodowity gorzowianin zadowolenie z udziału w wydarzeniu wyraził wiceprezydent Pracodawców RP Marcin Pawlak. W swoim wystąpieniu omówił rolę i znaczenie Pracodawców w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej w Polsce.

W wydarzeniu uczestniczyło blisko 150 osób. Wśród nich byli: lubuscy parlamentarzyści, rektorzy gorzowskich uczelni, szefowie najważniejszych firm z północnego regionu województwa lubuskiego, województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, oraz goście z Brandenburgii i Saksonii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa lubuskiego, eksperci życia gospodarczego, członkowie władz organizacji około biznesowych, naukowcy oraz przedstawiciele kultury
i mediów.

Podczas spotkania wyróżniający się członkowie LOP otrzymali: Odznakę Honorową
Za zasługi dla Województwa Lubuskiego, Odznakę Za zasługi dla Miasta Gorzowa oraz przyznawaną już po raz czwarty Nagrodę LOP „Lubuski Przyjazny Pracodawca”.

XV Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne tradycyjnie zakończyła wspólna biesiada integracyjna, którą umiliły: Letnia Olimpiada Przedsiębiorców w wybranych konkurencjach …prawie olimpijskich, koncert kapeli regionalnej Lech Serpina „Trio Classic”, wystawa malarstwa Agnieszki Pajer z Niemiec oraz degustacja produktów regionalnych.

ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

  1. Częstochowski Krzysztof
  2. Jacek Tadeusz
  3. Jarząbek Leszek
  4. Kubzdyl Andrzej
  5. Piosik Stefan
  6. Zyguła Anna

 

ODZNAKA HONOROWA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

  1. Sienkiewicz Tadeusz
  2. Szeligowski Jerzy
  3. Świeszczak Jan

  

Lubuski Przyjazny Pracodawca 2017

 

I Kategoria pracodawca mały:

Statuetka – PUH SANITEX Jan i Elżbieta Zdrzałka, ul. Niemcewicza 5 66-400 Gorzów

Wyróżnienia:

Fabryka Domów PREFADOM Sp. z o.o. , ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów

Centrum Ogrodnicze i Motel Grzegorz Pintal, Oś. Bermudy 24 f Wawrów

 

II Kategoria pracodawca średni:

Statuetka – BROWAR Witnica S.A. , ul. Konopnickiej 1, Witnica

Wyróżnienia:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLDREW Sp. z o.o., ul. Strzelecka 66-542 Zwierzyń

ALGONTEC POLSKA Sp. z o.o., Al. Milenijna 22, 66-470 Kostrzyn n/O

 

III Kategoria duży pracodawca:

Statuetka – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku , ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek

Wyróżnienia:

Ślusarstwo Usługowe HAJDUK Sp. z o.o., ul. Strażacka 86/2, 66-400 Gorzów

IMPULS Sp. z o.o. , ul. Podmiejska 17 B, 66-400 Gorzów

 

IV Kategoria  pracodawca samorządowy

Statuetka – Urząd Gminy w Przytocznej, Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna

Wyróżnienia:

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj.

Urząd Miasta i Gminy w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

 

V Kategoria – europracodawca

Statuetka – BIC Frankfurt (Oder) GmbH

Polsko-Niemieckie Spotkanie Regionalne EuRegioNet

 

 8 września br. w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Cysters w Mironicach odbyło się Polsko-Niemieckie Spotkanie Regionalne Projektu EuRegioNet. Wzięło w nim udział ponad 120 uczestników.

Gości powitał kierownik projektu Józef T. Finster. Moderatorem spotkania był Ryszard Barański wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Uroczystego otwarcia dokonał przewodniczący LOP Henryk M. Woźniak, koordynator projektu EuRegioNet. W spotkaniu udział wzięli partnerzy projektu EuRegioNet: prezes zarządu Heike Gensing i lider projektu Gunnar Pajer z BIC Frankfurt (Oder) GmbH, Rainer Schubert – prezes zarządu CIT GmbH Forst, dyrektor Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” Bożena Buchowicz oraz gospodarze spotkania z LOP.

Uczestnicy Spotkania Regionalnego wysłuchali wystąpienia dra inż. Aleksandra Smoligi z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie nt. „Gospodarowanie a zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, szkody w środowisku. Inwentaryzacja gatunków obcych i metody postępowania, i zakres prac po ich zdefiniowaniu”. Zagadnienie związane z biologią i zwalczaniem gatunków inwazyjnych występujących we wschodnich Niemczech przybliżyła dr Ewa Meinlschmidt z Saksońskiego Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska i Geologii. Natomiast prezentacji Projektu EuRegioNet dokonał Gunnar Pajer z Business and Innovation Centre we Frankfurcie nad Odrą.

Po pytaniach do prelegentów i krótkiej dyskusji, nastąpiło podpisanie deklaracji przystąpienia do prac związanych z utworzeniem Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych.

Po przerwie kawowej przybyli na Polsko-Niemieckie Spotkanie Regionalne goście honorowi: minister Elżbieta Rafalska, honorowy partner przedsięwzięcia utworzenia Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, oraz Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik. Minister Elżbiecie Rafalskiej i Wojewodzie Władysławowi Dajczakowi wręczono materiały informacyjne opracowane na potrzeby projektu EuRegioNet i Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych.

Pani prezes Heike Gensing z Business and Innovation Centre we Frankfurcie nad Odrą otrzymała z rąk minister Elżbiety Rafalskiej i koordynatora projektu EuRegioNet Henryka M. Woźniaka nagrodę za działalność trans graniczną ufundowaną przez Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

Po dłuższej przerwie (IMBISS) zainteresowani wyjechali do gminy Santok celem zapoznania się w terenie z problemem jaki stwarza barszcz Sosnowskiego. Kwestię tę przedstawił prowadzący wyjazd studyjny Jan Pastwa, prezes Fundacji „Palący Problem – Heracleum”. Na stosowaną przez Fundację, innowacyjną technologię likwidacji barszczu Sosnowskiego zwróciła uwagę dr E. Meinlschmidt.

Urozmaiceniem Polsko-Niemieckiego Spotkania Regionalnego była wystawa prac artystki z Niemiec p. Agnieszki Pajer.

Zaproszenie na XV Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne w Mironicach

A

BCDE

Program Spotkania Regionalnego Mironice 08.09.2017 r.

program Spotkania w Mironicach

Podpisano umowę o dofinansowanie EuRegioNet

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020

 

 

INTERREG_VA-Logo-RGB

unia niem pol

 

 

 

1 sierpnia 2017 r. w Poczdamie została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu EuRegioNet między Krajem Związkowym Brandenburgia, reprezentowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów, reprezentowanym dalej przez Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia, Babelsberger Straße 21, 144473 Poczdam, a BIC Frankfurt (Oder) GmbH Im Technologiepark 1, 15236 Frankfurt (Oder) jako partnerem wiodącym.

Dofinansowanie służy finansowaniu projektu realizowanego przez następujących partnerów projektu:

*Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH (BIC) – partner projektu 1 (partner wiodący),

*Lubuska Organizacja Pracodawców (LOP) – partner projektu 2,

*Centrum für Innovation Und Technologie GmbH (CIT) – partner projektu 3,

*Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” Gubin – partner projektu 4.

Zapraszamy do Mironic

Szanowni Pracodawcy!

8 września br. o godz. 13.00

w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym CYSTERS w Mironicach

spotykamy się na

XV. Spotkaniu Seminaryjno-Integracyjnym.

Prosimy o zarezerwowanie czasu

na to ważne dla naszego środowiska wydarzenie.

Szczegółowy program wkrótce.

Zainicjowano Klaster Zwalczania Roślin Inwazyjnych

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!

Barrieren reduzieren –gemeinsame Stärken nutzen!

unia niem pol

INTERREG_VA-Logo-RGB

EuRegioNet

logotyp WL WD (1)

20 lipca 2017 r. w Janczewie w gm. Santok w ramach projektu EuRegioNet odbyło się spotkanie w sprawie inicjatywy klastrowej. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

 

W spotkaniu wzięło udział 49 przedstawicieli instytucji samorządowych, urzędów, szkół wyższych i innych podmiotów. Uczestnicy wysłuchali ciekawych wystąpień programowych. Dr Katarzyna Cheba, adiunkt na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w swojej prezentacji multimedialnej „Klaster, jak to ugryźć?” omówiła rozwiązania systemowe tworzenia klastrów. Agresję gatunków obcych na przykładzie barszczu Sosnowskiego przedstawił Jan Pastwa, szef Fundacji „Palący Problem – Heracleum”. O sprawach organizacyjnych Klastra i powołaniu Grupy Inicjatywy Klastrowej mówił Józef T. Finster, kierownik projektu. List wojewody lubuskiego i przesłanie odczytał Henryk Maciej Woźniak, koordynator projektu, przewodniczący zarządu LOP.

Na spotkaniu powołano Grupę Inicjatywy Klastrowej w następującym składzie:

dr n. przyrodniczych Aleksander Smoliga z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie; Gunnar Pajer  z Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder); dr Katarzyna Cheba, adiunkt na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Bożena Buchowicz, dyrektor Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”; dr Agnieszka Wala  adiunkt, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie; Estera Linder-Kuhlmann z Centrum für Innovation und Technologie GmbH Forst/Lausitz; Marek Pastwa, prezes zarządu fundacji „Palący Problem – Heracleum”; Józef T. Finster – LOP Gorzów, kierownik projektu; Kazimierz Korpowski, przedsiębiorca.

Na spotkaniu postanowiono powołać Klaster Zwalczania Roślin Inwazyjnych. Ustalono, że podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie nastąpi 8 września 2017 r. w Mironicach na Spotkaniu Regionalnym Projektu EuRegioNet.

Relacje ze spotkania dostępne na:

http://tvgorzow.pl/2017/07/20/jak-zwalczac-rosliny-inwazyjne/

https://gorzow.tvp.pl/33294567/polskoniemiecki-projekt-pomoze-zwalczyc-barszcz-sosnowskiego

http://www.echogorzowa.pl/news/1/mija-dzien/2017-07-20/polacy-i-niemcy-przeciwko-obcym-gatunkom-roslin-19065.html

 

 

 

Janczewo

Lubuska Organizacja Pracodawców podsumowała 2016 rok

SONY DSC

20 czerwca br. w Centrum PINTAL w Gorzowie równolegle z I Międzynarodową Konferencją Inaugurującą Projekt „EuRegioNet” odbyło się XXVI Sprawozdawcze Zebranie Ogólne Członków Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

 

Uczestników Zebrania powitał przewodniczący LOP Henryk Maciej Woźniak. Następnie, w imieniu Zarządu, zgłosił kandydaturę Jana Kowalewskiego, prezesa „KOMAGES” sp. z o.o. w Janczewie na przewodniczącego zebrania. Kandydatura została jednogłośnie przyjęta. Po zatwierdzeniu porządku obrad przystąpiono do wyboru: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, do której weszli: prezes Spółdzielni „PRALEX” Tadeusz Biczysko (przewodniczący) i Tadeusz Sienkiewicz, właściciel „AUTO-BIS” Sp. z o.o., oraz Komisji Uchwał i Wniosków gdzie zasiedli: prezes „MESTIL” Sp. z o.o. Zbigniew Rudowicz (przewodniczący)  i prezes „MEPROZET Stare Kurowo” Zbigniew Wilczyński.

Uczestnicy Zebrania jednogłośnie przyjęli omówione przez przewodniczącego Henryka Macieja Woźniaka  sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 oraz odczytane przez Tadeusza Biczysko sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. Ponadto jednogłośnie zatwierdzono także uchwały w sprawie: przeznaczenia wypracowanego zysku Lubuskiej Organizacji Pracodawców za 2016, przyjęcia programu pracy Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców na 2017 r., zatwierdzenia planu finansowego Lubuskiej Organizacji Pracodawców oraz przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie, dziękując wszystkim członkom za intensywny rok pracy, przewodniczący Henryk Maciej Woźniak zakończył XXVI Sprawozdawcze Zebranie Ogólne Członków LOP.

Konferencja inaugurująca projekt EuRegioNet

loga projektowe EuRegioNet

pobrane

Ponad stu przedstawicieli polsko-niemieckich firm, samorządów i instytucji około biznesowych wzięło udział  w I Międzynarodowej Konferencji „EUROPA W SIECI” zorganizowanej przez Lubuską Organizację Pracodawców w Centrum PINTAL w  Gorzowie. Wydarzenie to zainaugurowało projekt EuRegioNet, realizowany przez LOP z trzema polskimi i niemieckimi partnerami.

 

Uczestników konferencji powitali: kierownik projektu Józef T. Finster oraz przewodniczący LOP Henryk Maciej Woźniak, a uroczystego otwarcia dokonał Czesław Fiedorowicz, prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr oraz Harald Altekrüger, starosta powiatu Szprewa-Nysa, prezydent Euroregionu Spree-Neiße-Bober. Następnie Gunnar Pajer, menadżer projektu ze strony Centrum Innowacji i Biznesu we Frankfurcie nad Odrą wręczył Certyfikaty Powołania członkom Rady Projektu „EuRegioNet”. Ze strony LOP znalazł się w niej Henryk Maciej Woźniak oraz Honorowy Prezes Zarządu LOP Ryszard Barański, który był także moderatorem konferencji.

Podczas konferencji wielokrotnie powtarzano, że głównym celem projektu jest stworzenie transgranicznej platformy wspierającej istniejące lub tworzące się klastry. Klastrom poświęcone były także wystąpienia polskich pracowników naukowych: dr Katarzyny Cheby z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz dr inż. Mai Kiba-Janiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na temat roli projektu EuRegioNet we wzmacnianiu sieci gospodarczych i społecznych w Europie mówił natomiast Gunnar Pajer, a o funkcjonowaniu klastrów w Brandenburgii doktor Peter Eulenhöfer.  To bardzo ważna kwestia ponieważ w ramach projektu między innymi powstać mają dwa klastry. Do utworzenia Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych przymierza się LOP, a na południu województwa powstać ma Klaster Turystyki Historycznej.

W drugiej części konferencji odbył się polsko-niemiecki panel dyskusyjny, prowadzony przez dr Agnieszkę Walę z Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Andreasa Oppermana, redaktora Studia rbb Online z Frankfurtu nad Odrą. Na pytania moderatorów odpowiadali natomiast: Andrzej Graczykowski, prezes Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego, Dariusz Mukomilow, prezes firmy SINUS POLSKA, Jan Pastwa, inicjator Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych i prezes Fundacji „Palący Problem- Heracleum”, doktor Christina Eisenberg z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg , Sylvo Pohl z Jupe&Pohl oraz Anna Wróbel reprezentująca Szpital Naemi-Wilke-Stift w Guben.

Dziękując wszystkim za tak liczne przybycie oraz owocną debatę podsumowania i zamknięcia konferencji dokonał przewodniczący LOP Henryk Maciej Woźniak.

Projekt EuRegioNet nr 85011249 realizowany jest z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach celu „EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zachęcamy również do zapoznania się z telewizyjnymi i prasowymi relacjami na temat konferencji:

http://www.echogorzowa.pl/news/1/mija-dzien/2017-06-29/tworzenie-polsko-niemieckich-sieci-powiazan-gospodarczych-18869.html

oraz  http://tvgorzow.pl/2017/06/29/europa-w-sieci/

logo21

Galeria zdjęć: http://imgur.com/a/LKmGD

Konferencja otwierająca projekt i sprawozdawcze zebranie ogólne

29 czerwca 2017 r. w Centrum PINTAL przy ul. Walczaka 111 w Gorzowie odbędzie się  I Międzynarodowa Konferencja Inaugurująca Projekt EuRegioNet „EUROPA W SIECI” połączona z XXVI Sprawozdawczym Zebraniem Ogólnym Członków LOP.

 

Program oraz prelegentów przedstawia Józef Teofil Finster, pełnomocnik Zarządu LOP ds. projektów w rozmowie poniżej pt. „Ne tylko klastry” oraz w publikacji pt. „Lubuska Organizacja Pracodawców tworzy nie tylko klastry” zamieszczonej w miesięczniku oraz na portalu „Echa Gorzowa”

http://www.echogorzowa.pl/news/1/mija-dzien/2017-06-22/lubuska-organizacja-pracodawcow-tworzy-nie-tylko-klastry-18790.html

 

Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców

zaprasza
na XXVI Sprawozdawcze Zebranie Ogólne Członków
w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 10.00

Zgromadzenie odbędzie się w Centrum PINTAL w Gorzowie Wlkp.
ul. Walczaka 111

                                                                               

Tegoroczne Zebranie Ogólne będzie połączone z konferencją inaugurującą

trzyletni transgraniczny projekt, którego inicjatorem jest LOP.

Udział członków w Zebraniu ma charakter obowiązkowy.

 

 Część 1. w godz. 10.00-14.00   Sala bankietowa        

                                    „Europa w sieci ” – konferencja inaugurująca projekt „EuRegioNet”

                                      Polsko – niemiecka konferencja poświęcona współpracy transgranicznej  Lubuskie – Brandenburgia.

 

godz. 11.45-12.00       Przerwa kawowa wraz ze spotkaniem kuluarowym.

 

Część 2. w godz. 12.00-14.00   Sala konferencyjna

Otwarcie Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego Członków LOP.

Wybór prezydium Zebrania (Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego,  Sekretarza).

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zebrania.

Wybory członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 r.

Program działania Lubuskiej Organizacji Pracodawców na 2017 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na 2017 r.

Dyskusja.

Głosowanie projektów uchwał.

Zamknięcie XXVI SZO Członków LOP.

 

Godz. 14.00       Lunch – rozmowy biznesowe.

 

 

 

Komplet materiałów sprawozdawczych dostępny jest na stronie internetowej Lubuskiej Organizacji Pracodawców (www.lp.wsb.gorzow.pl ) w zakładce DZIAŁALNOŚĆ /Sprawozdanie z działalności.