Aktualności

Konferencja regionalna „Turystyka historyczna na pograniczu lubusko-brandenburskim”

 

 

 

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony! Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

 

 

 

7 listopada 2017r. na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbyła się konferencja regionalna poświęcona tematyce turystyki historycznej oraz możliwościom zwiększania atrakcyjności obiektów turystycznych poprzez usieciowienie i współpracę transgraniczną.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w partnerstwie z Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą oraz Centrum Innowacji i Technologii w Forst (L.) w ramach wspólnego projektu EuRegioNet-internacjonalizacja sieci i klastrów. W organizacji i realizacji spotkania pomogli: Burmistrz Krosna Odrzańskiego, pan Marek Cebula oraz Dyrektor Centrum Artystyczno Kulturalnego(CAK) Zamek w Krośnie Odrzańskim, pan Tomasz Miechowicz wraz z pracownikami.

Konferencję objęła swoim patronatem Gazeta Lubuska (www.gazetalubuska.pl).

Spotkanie otworzył Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”,  Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego i Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej  – pan Czesław Fiedorowicz.

Wśród uczestników znaleźli się m.in.: Prezes Lubuskiej Organizacji Pracodawców (LOP) w Gorzowie Wielkopolskim – pan Henryk Maciej Woźniak, Prezes Centrum Innowacji i Technologii (CIT) w Forst(L.) – pan Rainer Schubert wraz z przedstawicielką CIT, panią Esterą Kuhlman, Kierownik główny projektu EuRegioNet, przedstawiciel Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą – pan Gunnar Pajer, Dyrektor biura Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr: – pani  Bożena Buchowicz, Kierownik projektu EuRegioNet z ramienia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr – pan Mariusz Welman, gospodarze – Burmistrz Krosna Odrzańskiego pan Marek Cebula i Dyrektor CAK Zamek – pan Tomasz Miechowicz, wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele samorządów, muzeów, ośrodków naukowych i kulturalnych, stowarzyszeń etc.  z pogranicza lubusko-brandenburskiego.

Uczestników konferencji w bramie wejsciowej do zamku witali przebrani w stroje księżnej Jadwigi Śląskiej i Księcia Henryka Brodatego pracownicy Urzędu Miejskiego w Krośnie Odrzańskim.

O akcent kulturalny dodatkowo zadbali także przebrani w średniowieczne stroje przedstawiciele Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie wraz z partnerami niemieckim z Kulturverein Manitu w Forst (L.) oraz Fundacji Łagowski Dom Artysty.

 Gościem specjalnym, wspierającym merytorycznie to spotkanie była Prezes Lubuskiej Organizacji Turystycznej w Zielonej Górze, pani Jadwiga Błoch a wśród panelistów znaleźli się:

Panel ”Pałace i zamki”

Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Henryk Maciej Woźniak –  Prezes Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wlkp.

Urszula Stochel-Matuszak – Dyrektor Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie

Günter Quiel – historyk, regionalista, Prezes Stowarzyszenia wspierającego odbudowę Fary Gubińskiej z siedzibą w Guben

Cord Panning – Fundacja „Park Księcia Pücklera w Bad Muskau”

Panel ” Fortyfikacje, umocnienia”

Prof. Wojciech Eckert, Uniwersytet Zielonogórski

Ryszard Skonieczek, Wójt Gminy Lubrza

Ryszard Skałba – Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Panel  ”Historia i tradycje winiarstwa”

Dr Arkadiusz Cincio, Muzeum Ziemi Lubuskiej

Przemysław Karwowski, historyk winiarstwa

Lothar Müller, członek Stowarzyszenia Gubener Weinbau e.V.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Zapraszamy do udziału w konferencji na temat nowych zasad zatrudniania cudzoziemców w 2018 r., organizowaną przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową wspólnie z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim 7 listopada w Sulechowie. 

Z początkiem nowego roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W związku z tym Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim organizuje konferencję, której celem jest odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące pracowników z zagranicy. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.  Konferencja odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w Auli Zamiejscowego Wydziału Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 51.

Podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się m.in. jak zalegalizować pobyt cudzoziemców w Polsce czy rejestrować oświadczenia o zamiarze ich zatrudnienia i zezwolenia na pracę sezonową po 1 stycznia 2018 r. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, którzy wskażą najczęstsze zastrzeżenia i zinterpretują wątpliwości wynikające z przepisów prawa w tym zakresie.

Potwierdzenie udziału w konferencji: 95 739 03 12  lub na: marketing@ziph.pl

 

Spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet we Frankfurcie

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony! Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

 

 

 

 

 

23 października w biurze Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lubuskiej Organizacji Pracodawców (LOP) w Gorzowie, Centrum Innowacji i Technologii (CIT) w Forst(L.), Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH oraz Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

W trakcie spotkania omówiono pierwsze rozliczenie projektu (formularze rozliczeniowe ze strony internetowej wspólnego sekretariatu oraz kwestię portalu ILB), dalsze działania w ramach projektu oraz ich aspekty budżetowe a także sprawę posiedzenia Rady Projektu, które ostatecznie zaplanowano na grudzień b.r.

 

Politechniczna przygoda z LOP-em

 

 

 

 

20 października, w ramach Weekendowego Szlaku Naukowego uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych poznali z bliska dwa gorzowskie zakłady. Przemysłowa przygoda odbyła się pod hasłem „Innowacja i politechnizacja z LOP-em”. Przedsięwzięcie to wpisało się w misję Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, promującą wizerunek przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy i dających innym pracę. Zorganizowana przez LOP studyjna wizyta w gorzowskich przedsiębiorstwach poprzedziła przypadający na listopad Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

Uczniowie dotarli do zakładów dzięki uprzejmości PKS-u, który dowiózł tam młodzież swoim autokarem. Szlak rozpoczęła wizyta w Fabryce Maszyn do Drewna GOMAD. Uczniowie poznali 65-letnią historię zakładu. Potem obejrzeli powstające w fabryce maszyny i zwiedzili halę obrabiarek sterowanych numerycznie. Dzięki Weekendowemu Szlakowi Naukowemu młodzież „Mechanika” miała okazję naocznie przekonać się, że gorzowski GOMAD to zakład produkujący najwyższej jakości obrabiarki do drewna. Uczestniczący w Szlaku  uczniowie klasy I A technikum mechanicznego Mateusz, Sebastian i Jakub byli zadowoleni, że zwiedzili GOMAD. – Wycieczka była dość interesująca. Zobaczyliśmy maszyny, na których będziemy w przyszłości pracować. Najbardziej podobały nam się tokarki. Chcielibyśmy w przyszłości tam pracować – stwierdzili przyszli mechanicy.

Kolejnym przedsiębiorstwem na politechnicznym szlaku był Zakład Mechaniczny MESTIL. Uczniów osobiście powitał prezes Zbigniew Rudowicz, który w przystępny sposób zaprezentował firmę. Potem młodzież oprowadzono po fabryce. Uczniowie odwiedzili nowoczesne biuro projektowe, zwiedzili halę produkcyjną, obejrzeli nowoczesną maszynę do precyzyjnego montażu i ….na hali spotkali kolegę, który w ubiegłym roku skończył ich szkołę.

Opowiedział co tam robi. Był zadowolony z pracy i zachęcał żebyśmy po szkole też tu przyszli – relacjonowali Adrian, Filip i Michał z II A technikum mechanicznego. Uczniom spodobało się to, że na zakończenie wizyty każdy dostał na pamiątkę łyżkę do butów, którą MESTIL wyprodukował kiedyś na potrzeby swojego klienta. Towarzysząca uczniom na Weekendowym Szlaku Naukowym wicedyrektor Iwona Żuk przyznała, że to bardzo dobra metoda żeby teorię z lekcji skonfrontować z praktyką.

Zdaniem przewodniczącego LOP Henryka Macieja Woźniaka w dzisiejszych czasach promocja kształcenia zawodowego wśród młodzieży jest potrzebna: – Aby za kilka, kilkanaście lat nasz rynek pracy nie uległ załamaniu z powodu braku wykwalifikowanych pracowników.  

Organizatorem drugiej już edycji Weekendowego Szlaku Naukowego była marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Obok LOP do udziału w tegorocznym przedsięwzięciu zaproszone zostały: uczelnie wyższe, lubuskie firmy, koła zainteresowań oraz  instytucje kultury. Celem akcji jest wypromowanie miejsc związanych z nauką, także tą zawodową.

 

Za jakie zawody refundacja na młodocianych

Drodzy Pracodawcy

 

informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2017 roku, pod poz. 1938 opublikowana została Uchwała Nr XXXVII/530/17 z dnia 11 września 2017 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę.

 

Uchwała jest dostępna na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2017/1938/akt.pdf

 

Szczegółowych informacji dotyczących refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników udziela Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze www.lubuska.ohp.pl.

Spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet w Gubinie

 

 

9 października br. w biurze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lubuskiej Organizacji Pracodawców (LOP) w Gorzowie, Centrum Innowacji i Technologii (CIT) w Forst(L.) oraz Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Gościem specjalnym, wspierającym merytorycznie to spotkanie była Prezes Lubuskiej Organizacji Turystycznej w Zielonej Górze, pani Jadwiga Błoch.

Głównym tematem spotkania była przygotowywana na 7 listopada br. konferencja regionalna w Krośnie Odrzańskim, organizowana przez biuro ESNB przy wsparciu pozostałych partnerów. Spotkanie to będzie poświęcone turystyce transgranicznej w lubusko-brandenburskim obszarze granicznym. W trakcie rozmów roboczych omawiano również podział zadań i obowiązków związanych z dalszymi działaniami zaplanowanymi w bieżącym roku w ramach projektu EuRegioNet.

 

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony! Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

 

Z LOP-em na Weekendowym Szlaku Naukowym

20 października, w ramach Weekendowego Szlaku Naukowego, pięćdziesięciu uczniów gorzowskiego mechanika wyruszy z nami na politechniczną przygodę pod hasłem Innowacja i Politechnizacja z LOP-em.

 

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych odwiedzą dwie, najnowocześniejsze w swej branży fabryki: Zakład Mechaniczny MESTIL oraz Fabrykę Maszyn do Drewna GOMAD. Przewodnicy po zakładach zapoznają młodych ludzi z historią fabryk, pokażą biura projektowe i produkcję, a także starszy oraz ten najnowocześniejszy park maszynowy.

Organizatorem  trwającego w dniach 20-22 października Weekendowego Szlaku Naukowego jest Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Do udziału w tegorocznym przedsięwzięciu zaproszone zostały: uczelnie wyższe, lubuskie firmy, koła zainteresowań oraz  instytucje kultury. Celem akcji jest wypromowanie miejsc związanych  pośrednio i bezpośrednio z nauką, także tą zawodową.

 

Turystyka historyczna na pograniczu lubusko-brandenburskim

 

 

 

 

 

 

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony! Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

 

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w partnerstwie z Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie, Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą oraz Centrum Innowacji i Technologii w Forst zaprasza na konferencję regionalną w ramach projektu „EuRegioNet – internacjonalizacja sieci klastrów” pt. „Turystyka historyczna na pograniczu lubusko-brandenburskim”. Konferencja poświęcona będzie tematyce turystyki historycznej oraz możliwościom zwiększania atrakcyjności obiektów turystycznych poprzez usieciowienie i współpracę transgraniczną.

Spotkanie odbędzie się:

7 listopada 2017 r. o godz. 10.30 w Zamku Piastowskim , ul. Szkolna 1 w Krośnie Odrzańskim.

W trakcie konferencji przekazane zostaną informacje na temat oferty polsko-niemieckiego projektu „EuRegioNet –  internacjonalizacja sieci klastrów”. Podczas paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów z Polski i Niemiec  przybliżona będzie tematyka współpracy oraz możliwości dla turystycznego rozwoju ważniejszych grup obiektów historycznych. Szczegóły dotyczące konferencji oraz zgłoszenia  (do 16 października) na m.welman@euroregion-snb.pl lub pod numerem (+48) 68 455 80 58.

 

Jubileuszowa integracja z minister

Pod honorowym patronatem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz Prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego odbyło się Jubileuszowe XV Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne zorganizowane przez Lubuską Organizację Pracodawców w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „CYSTERS” w Mironicach.

Moderatorem Spotkania Seminaryjno-Integracyjnego w Mironicach był wiceprzewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski. Gości powitał przewodniczący LOP Henryk M. Woźniak.

– Między jednym a drugim moim spotkaniem z członkami Lubuskiej Organizacji Pracodawców wszystkie dane gospodarcze absolutnie w Polsce się poprawiły – przyznała minister Elżbieta Rafalska, składając na ręce Henryka M. Woźniaka, przewodniczącego LOP podziękowania za zaproszenie na spotkanie. Minister Rafalska omówiła sytuację na polskim rynku pracy. Wymieniła zachodzące na nim dobre zmiany, wyraziła zadowolenie z rekordowo niskiego poziomu bezrobocia, ale poinformowała, że w najbliższym czasie reforma powiatowych urzędów pracy nie nastąpi.

Przewodniczący Henryk M. Woźniak stwierdził, że odkładanie na później tak ważnej reformy budzi niepokój pracodawców: – Tu potrzeba szybkich zmian. Bo Polska znalazła się w takim momencie, że albo otrzyma silne impulsy prorozwojowe, albo nie będzie nadążać za Europą.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak omówił znaczenie współpracy administracji rządowej z pracodawcami. Powiedział, że takie spotkanie jak w Mironicach, organizowane przez LOP, to bardzo ważne i dobre kontakty pracodawców z administracją rządową. – Bo małe i średnie przedsiębiorstwa to sól polskiej gospodarki – podkreślił.

Jako rodowity gorzowianin zadowolenie z udziału w wydarzeniu wyraził wiceprezydent Pracodawców RP Marcin Pawlak. W swoim wystąpieniu omówił rolę i znaczenie Pracodawców w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej w Polsce.

W wydarzeniu uczestniczyło blisko 150 osób. Wśród nich byli: lubuscy parlamentarzyści, rektorzy gorzowskich uczelni, szefowie najważniejszych firm z północnego regionu województwa lubuskiego, województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, oraz goście z Brandenburgii i Saksonii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa lubuskiego, eksperci życia gospodarczego, członkowie władz organizacji około biznesowych, naukowcy oraz przedstawiciele kultury
i mediów.

Podczas spotkania wyróżniający się członkowie LOP otrzymali: Odznakę Honorową
Za zasługi dla Województwa Lubuskiego, Odznakę Za zasługi dla Miasta Gorzowa oraz przyznawaną już po raz czwarty Nagrodę LOP „Lubuski Przyjazny Pracodawca”.

XV Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne tradycyjnie zakończyła wspólna biesiada integracyjna, którą umiliły: Letnia Olimpiada Przedsiębiorców w wybranych konkurencjach …prawie olimpijskich, koncert kapeli regionalnej Lech Serpina „Trio Classic”, wystawa malarstwa Agnieszki Pajer z Niemiec oraz degustacja produktów regionalnych.

ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

  1. Częstochowski Krzysztof
  2. Jacek Tadeusz
  3. Jarząbek Leszek
  4. Kubzdyl Andrzej
  5. Piosik Stefan
  6. Zyguła Anna

 

ODZNAKA HONOROWA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO

  1. Sienkiewicz Tadeusz
  2. Szeligowski Jerzy
  3. Świeszczak Jan

  

Lubuski Przyjazny Pracodawca 2017

 

I Kategoria pracodawca mały:

Statuetka – PUH SANITEX Jan i Elżbieta Zdrzałka, ul. Niemcewicza 5 66-400 Gorzów

Wyróżnienia:

Fabryka Domów PREFADOM Sp. z o.o. , ul. Walczaka 110, 66-400 Gorzów

Centrum Ogrodnicze i Motel Grzegorz Pintal, Oś. Bermudy 24 f Wawrów

 

II Kategoria pracodawca średni:

Statuetka – BROWAR Witnica S.A. , ul. Konopnickiej 1, Witnica

Wyróżnienia:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe POLDREW Sp. z o.o., ul. Strzelecka 66-542 Zwierzyń

ALGONTEC POLSKA Sp. z o.o., Al. Milenijna 22, 66-470 Kostrzyn n/O

 

III Kategoria duży pracodawca:

Statuetka – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku , ul. Strzelecka 2, 74-320 Barlinek

Wyróżnienia:

Ślusarstwo Usługowe HAJDUK Sp. z o.o., ul. Strażacka 86/2, 66-400 Gorzów

IMPULS Sp. z o.o. , ul. Podmiejska 17 B, 66-400 Gorzów

 

IV Kategoria  pracodawca samorządowy

Statuetka – Urząd Gminy w Przytocznej, Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna

Wyróżnienia:

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Kraj.

Urząd Miasta i Gminy w Drezdenku, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko

 

V Kategoria – europracodawca

Statuetka – BIC Frankfurt (Oder) GmbH

Polsko-Niemieckie Spotkanie Regionalne EuRegioNet

 

 8 września br. w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Cysters w Mironicach odbyło się Polsko-Niemieckie Spotkanie Regionalne Projektu EuRegioNet. Wzięło w nim udział ponad 120 uczestników.

Gości powitał kierownik projektu Józef T. Finster. Moderatorem spotkania był Ryszard Barański wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Uroczystego otwarcia dokonał przewodniczący LOP Henryk M. Woźniak, koordynator projektu EuRegioNet. W spotkaniu udział wzięli partnerzy projektu EuRegioNet: prezes zarządu Heike Gensing i lider projektu Gunnar Pajer z BIC Frankfurt (Oder) GmbH, Rainer Schubert – prezes zarządu CIT GmbH Forst, dyrektor Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” Bożena Buchowicz oraz gospodarze spotkania z LOP.

Uczestnicy Spotkania Regionalnego wysłuchali wystąpienia dra inż. Aleksandra Smoligi z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie nt. „Gospodarowanie a zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, szkody w środowisku. Inwentaryzacja gatunków obcych i metody postępowania, i zakres prac po ich zdefiniowaniu”. Zagadnienie związane z biologią i zwalczaniem gatunków inwazyjnych występujących we wschodnich Niemczech przybliżyła dr Ewa Meinlschmidt z Saksońskiego Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska i Geologii. Natomiast prezentacji Projektu EuRegioNet dokonał Gunnar Pajer z Business and Innovation Centre we Frankfurcie nad Odrą.

Po pytaniach do prelegentów i krótkiej dyskusji, nastąpiło podpisanie deklaracji przystąpienia do prac związanych z utworzeniem Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych.

Po przerwie kawowej przybyli na Polsko-Niemieckie Spotkanie Regionalne goście honorowi: minister Elżbieta Rafalska, honorowy partner przedsięwzięcia utworzenia Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, oraz Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik. Minister Elżbiecie Rafalskiej i Wojewodzie Władysławowi Dajczakowi wręczono materiały informacyjne opracowane na potrzeby projektu EuRegioNet i Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych.

Pani prezes Heike Gensing z Business and Innovation Centre we Frankfurcie nad Odrą otrzymała z rąk minister Elżbiety Rafalskiej i koordynatora projektu EuRegioNet Henryka M. Woźniaka nagrodę za działalność trans graniczną ufundowaną przez Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

Po dłuższej przerwie (IMBISS) zainteresowani wyjechali do gminy Santok celem zapoznania się w terenie z problemem jaki stwarza barszcz Sosnowskiego. Kwestię tę przedstawił prowadzący wyjazd studyjny Jan Pastwa, prezes Fundacji „Palący Problem – Heracleum”. Na stosowaną przez Fundację, innowacyjną technologię likwidacji barszczu Sosnowskiego zwróciła uwagę dr E. Meinlschmidt.

Urozmaiceniem Polsko-Niemieckiego Spotkania Regionalnego była wystawa prac artystki z Niemiec p. Agnieszki Pajer.