Aktualności

Nawiązanie transgranicznej współpracy sieci w ramach projektu EuRegioNet

 

 

 

 

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!

 

12.07.2018 w biurze Euroregionu Spree-Neiße-Bober w Guben spotkali się dr Boguslaw Bukowski  – prezes Zarządu Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.  w  Gorzowie Wielkopolskim z  partnerami niemieckiej sieci „Regional gemacht“ w osobach:  Sylvo Pohl  (Jupe & Pohl) i   Sven Tischer (Kierownik Wydziału Wspierania Gospodarki  w Urzędzie Miasta Burg (Spreewald)) oraz partnerzy projektu EuRegioNet: Susan Kutschker z CIT GmbH Forst/Lausitz, Mariusz Welman z Euroregionu SNB w Gubinie i Józef T. Finster z Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim.Tematem rozmów była przyszła współpraca partnerów  i możliwość utworzenia transgranicznej sieci producentów i dystrybutorów płodów rolnych i ich przetworów w ramach wskaźnika rezultatu projektu EuRegioNet /SK/.  Podczas spotkania stwierdzono, że istnieje wiele punktów wspólnych pomiędzy wszystkimi partnerami z obu stron granicy. Ustalono też, że każdy może uzyskać  dodatkowe korzyści  organizacyjne i ekonomiczne wynikające  z  przyszłej współpracy. W następnych krokach planowane są wzajemne wizyty w Gorzowie Wielkopolskim / 7 .09. br/ i Burgu (oraz Peitz)  w celu zapoznania się  każdorazowo z istniejącymi strukturami sieciowymi.

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Das Projekt wird gefördert durch den Europäischen Sozialfonds für regionale Entwicklung  „Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!  Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!“

Zapraszamy na XVI Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne

Szanowni Pracodawcy!

7 września 2018 r.

w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym CYSTERS w Mironicach

spotykamy się na

XVI. Spotkaniu Seminaryjno-Integracyjnym.

Prosimy o zarezerwowanie czasu

na to ważne dla naszego środowiska wydarzenie.

Pracodawco – skorzystaj z bezpłatnych szkoleń!

Szanowni Państwo,

Kolejny rok z rzędu SEKA S.A. Oddział Gorzów Wlkp. została wytypowana w trybie zapytania publicznego do realizacji szkoleń finansowanych ze środków prewencji wypadkowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawił następujące zakresy tematyczne szkoleń:
1.    Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym pracownikom i interesantom,
2.    Podstawy wiedzy o ochronie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pracowników młodocianych zatrudnionych
       w celu przygotowania zawodowego, studentów oraz osób podejmujących pracę po raz pierwszy, 
3.    Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
4.    Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy-przyczyny i przeciwdziałanie, 
5.    Czynniki  szkodliwe  i niebezpieczne występujące  w procesie pracy – rodzaje i sposoby przeciwdziałania negatywnemu wpływowi na stan zdrowia pracownika, 
6.    Zapobieganie występowaniu zagrożeń związanych z transportem  wewnątrz-zakładowym dla pracowników sektorów: budowlanego, przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego,

Szkolenia prowadzone będą na terenie woj. lubuskiego a kierowane są głównie do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą oraz osób przez nich zatrudnionych,
a także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w jednym z sektorów:

•    przetwórstwo przemysłowe
•    handel
•    naprawa pojazdów samochodowych
•    opieka zdrowotna i pomoc społeczna
•    budownictwo
•    transport i gospodarka magazynowa
•    edukacja

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ww. szkoleniami proszę zgłoszenia kierować na:

SEKA S.A. Oddział Gorzów Wlkp.
ul. Jana Matejki 32
tel. 95 737 46 20
gorzow@seka.pl

Plakat informacyjny na temat szkolenia.

Przedsiębiorcy chcą uproszczenia w VAT

Wprowadzenie rocznego rozliczenia VAT, wydłużenie terminu prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, zastąpienie deklaracji VAT składaniem JPK_VAT, ujednolicenie zasad korygowania eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wprowadzenie wspólnego rozliczenia VAT w ramach grup kapitałowych – m.in. proponuje Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

– W resorcie finansów trwają prace, których celem jest uproszczenie rozliczeń podatku VAT. Nasi członkowie zgłosili wiele postulatów dotyczących rozliczania tego podatku. Ich wspólnym celem jest uproszczenie całej procedury, wyeliminowanie przepisów, które budzą wątpliwości i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze propozycje Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, które zostały przekazane Ministerstwu Finansów:

Spotkanie przy portretach…….trumiennych.

 

 

 

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!

 

W  sali ekspozycyjnej portretów trumiennych Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego. w  dniu 30 maja 2018 roku. spotkali się przy kawie i drobnym poczęstunku partnerzy projektu EuRegioNet. Projekt ten  jest  realizowany od kwietnia 2017 roku,  przez 3 lata na pograniczu polsko – niemieckim, przez czterech partnerów. Gości powitał gospodarz spotkania Henryk MWoźniak, który jest prezesem Zarządu jednego z największych przedsiębiorstw w Międzyrzeczu, a jednocześnie przewodniczącym Zarządu I Koordynatorem projektu w Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie, realizującej EuRegioNet wraz z Euroregionem Sprewa – Nysa – Bóbr z siedzibą w Gubinie, który reprezentowała dyrektor Bożena Buchowicz i główny księgowy Andrzej Adamczyk.  Prezentację placówki muzealnej i jej ekspozycję oraz dokonania przedstawił dr Andrzej Kirmiel – dyrektor Muzeum. Lider projektu Gunnar Pajer z BIC Frankfurt (Oder) GmBH  i pozostali goście z Niemiec :  Bernd Kruczek / kierownik projektu/ z CIT GmBH Forst/Lausitz i Dr. Dieter Zenke  z DePoWi Frankfurt(O), otrzymali wydawnictwa muzealne w języku niemieckim. Dr. D. Zemke, którego firma przygotowuje naukową asystę projektu i ewaluacji sieci i klastrów na terenie polsko – niemieckiego pogranicza /Lubuskie – Brandenburgia/ dla projektu EuRegioNet, przedstawił projekty ankiet i koncepcję opracowania informatora SK / sieci i klastry/. W czasie dyskusji i wymianie poglądów  wypracowano nową koncepcję informatora i ankiet. Omówiono dotychczasowy przebieg projektu i ustalono harmonogram działań i zadania partnerów w najbliższym – III okresie jego realizacji. W trakcie dyskusji największą pracę wykonał tłumacz języka niemieckiego Przemysław Szymoński. Gości pożegnał moderator spotkania Józef TFinster /kierownik projektu/ z LOP Gorzów Wielkopolski.

Wyjazd do biogazowni Trechwitz w Kloster Lehnin

 

 

 

 

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie ze Strategią Europa 2020 Polska ma obowiązek uzyskania 15% udziału OZE w całkowitym zużyciu energii do 2020 r. Biogazownie mogą wspomóc w realizacji tego celu, niestety ich liczba w Polsce na dzień 30 września 2016 roku wynosiła 303 instalacje. 1 czerwca 2018 roku koordynator projektu H.M. Woźniak z Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie i Z. Rudowicz z Lubuskiego Klastra Metalowego , wspólnie z G. Pajer – / lider projektu EuRegioNet – BIC Frankfurt/O/ zorganizowali wyjazd do biogazowni w Kloster Lehnin OT Damsdorf / Brandenburgia/. Celem wyjazdu było stworzenie w ramach projektu EuRegioNet, sieci współpracy pomiędzy partnerami z Polski /zainteresowani technologią i finansowaniem/ i Niemiec /eksploatują biogazownię współfinansowaną przez UE/. Biogazownie w Niemczech cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku /2018/ ma powstać 100 kolejnych instalacji o łącznej mocy prawie 400 MW. Około 9,8 tysięcy biogazowni o mocy ok. 5.480 MW wytworzyło w Niemczech /w roku 2013/ około 28 miliardów kilowatów prądu dla ponad 7 mln gospodarstw domowych, 32 miliardy kilowatogodzin ciepła i około 3,4 milionów ton paliwa. Przy wyborze systemu wsparcia Niemcy w odróżnieni od Polski zdecydowali się na system wsparcia oparty na modelu feed – in – tariffs. Oznacza to, że operatorzy sieci w pierwszej kolejności są zobligowani odebrać prąd wytworzony z instalacji OZE. Tłumaczem podczas zwiedzania biogazowni był P. Szymoński. Przedsiębiorcy z euroregionu Pro Europa Viadrina : J. Waśkiewicz / TOP – System/, E. Bartosiewicz /SIMP O/Gorzów/ i A. Rosiński i W. Wołoszyński /Mestil Gorzów/ z zainteresowaniem i uznaniem przeglądali instalację i zapoznawali się z systemami sterowania w biogazowni Trechwitz. Gospodarze z firmy Naward – zarządzającej instalacją bardzo milo przyjęli gości z Polski, podziękowanie przekazał im Józef T. Finster – kierownik projektu EuRegioNet.

II edycja konkursu „LUBUSKIE BEZ GRANIC”

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP województwa lubuskiego do wzięcia udziału w drugiej edycji działania „LUBUSKIE BEZ GRANIC” w ramach projektu „Targi i misje gospodarcze kluczem do rozwoju eksportu MŚP w województwie lubuskim”!
Celem projektu jest wsparcie działalności lubuskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej poprzez dofinansowanie udziału w branżowych wydarzeniach gospodarczych.

Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy na spotkania informacyjne w:
Gorzowie Wielkopolskim 7 czerwca 2018;
Zielonej Górze 11 czerwca 2018;
Nowej Soli 14 czerwca 2018.

Prosimy o zaznaczenie chęci przybycia poprzez wypełnienie poniższych formularzy zgłoszeniowych:

Zapraszamy także na stronę internetową projektu: www.dc-export.pl

Więcej informacji dostępnych również na plakacie.

 

Klauzula informacyjna Lubuskiej Organizacji Pracodawców

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem przez Lubuską Organizację Pracodawców z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim  Państwa danych osobowych.

Lubuska Organizacja Pracodawców podsumowała 2017 rok

14 maja 2018 roku w Centrum Konferencyjnym SPARTHERM POLSKA w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się XXVII Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Członków Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

Uczestników Zebrania powitała Dyrektor Biura LOP Marlena Girsa. Następnie Zgromadzenie Ogólne Członków Lubuskiej Organizacji Pracodawców otworzył Przewodniczący Zarządu Henryk Maciej Woźniak, który następnie przedstawił krótko tło historyczne LOP i zgłosił w imieniu Zarządu kandydaturę Krzysztofa Częstochowskiego – prezesa „PKS” Sp. z o.o. w Gorzowie na Przewodniczącego Zebrania. Kandydatura została jednogłośnie przyjęta. Po przedstawieniu i zatwierdzeniu porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

Prezes Zarządu Henryk Maciej Woźniak przedstawił Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2017 oraz wykonania budżetu jak również określenia programu działania LOP na 2018 rok. Zostały przedstawione również Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej LOP oraz nowy Statut LOP; wszystkie uchwały zostały zatwierdzone.

Specjalnymi gośćmi byli ustępujący ze stanowiska Główny Inspektor Pracy w Zielonej Górze Pan Franciszek Grześkowiak oraz obejmujący urząd Głównego Inspektora Pracy Pan Jerzy Łaboński, którzy otrzymali kwiaty i listy gratulacyjne.

Po zatwierdzeniu wszystkich uchwał, Przewodniczący Zarządu Henryk Maciej Woźniak, dziękując wszystkim członkom za intensywny rok pracy, zakończył XXVII Sprawozdawcze Zgromadzenie Ogólne Członków Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

Poszukiwano przestrzeni współpracy

 

 

 

 

 

 

1 grudnia br. na spotkaniu w Ekonomiku miasto Gorzów oraz przedstawiciele Lubuskiej Organizacji Pracodawców i Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii BERUFSFÖRDERUNGSWERK  E.V. szukali wspólnych przestrzeni do współpracy przy realizacji Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej 48.

 

Agnieszka Beszczyńska – kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych przedstawiając koncepcję Centrum przy Warszawskiej 48 podkreśliła, że wszystko idzie planowo. Jest już pozwolenie na budowę, projekt inwestorski będzie gotowy do końca roku, a otwarcie zaplanowano na jesień 2019 roku.  A. Beszczyńska zaznaczyła, że CEZiB będzie szkolić młodzież w deficytowych zawodach, a pracownie zostaną wyposażone według podpowiedzi pracodawców. Wspólnie z nimi wyznaczono już tzw. złote umiejętności i z pracodawcami miasto planuje uzgadniać programy nauczania.

W imieniu miasta A. Beszczyńska podziękowała  przedstawicielom BERUFSFÖRDERUNGSWERK  E.V.   za możliwość odbycia wizyty studyjnej, która bardzo pomogła w przygotowaniu pracowni budowlanej i stolarskiej. Zakres działań Zakładu przybliżył Jörg Lehmann, dyrektor funkcjonującego w ramach BERUFSFÖRDERUNGSWERK  E.V.   Centrum Praktycznego we Frankfurcie nad Odrą. Zaznaczył jednocześnie, że utrzymuje on w rejonie Brandenburgii trzy ośrodki, które zajmują się kształceniem na poziomie szkoły średniej, dokształcaniem, przekwalifikowaniem zawodowym oraz innymi zadaniami edukacyjnymi.

Przewodniczący LOP Henryk Maciej Woźniak wyraził uznanie dla sposobu realizacji szkolnictwa zawodowego za Odrą, który na zasadzie „kopiuj wklej” można przenieść na teren naszego Regionu. Zaznaczył, że LOP wpisuje się w scenariusz przyszłych zadań na rzecz naprawy kształcenia zawodowego, zaś skupieni w organizacji pracodawcy chcą wnieść swój udział w tworzenie miejsca, które ma szansę stać się sukcesem całego Regionu.

Sposób kształcenia zawodowego w Brandenburgii chwalił też honorowy prezes LOP Ryszard Barański, bo z pracodawcami lubuskimi wielokrotnie miał okazję być w zakładach w Berlinie oraz w działających przy nich szkołach zawodowych. Widział, że uczniowie w ramach nauki wykonywali takie same podzespoły jak w przyszłym zakładzie pracy. – Mam nadzieję, że do takiego modelu też dojdziemy – dodał.

H.M.Woźniak przedstawił odpowiedź  Ministerstwa Edukacji  Narodowej na apel Lubuskiej Organizacji Pracodawców w sprawie rozwoju kształcenia zawodowego.  Wyraził zadowolenie, że zawarte w apelu oczekiwania środowisk pracodawców są nie tylko przedmiotem namysłu, ale także przedstawionych w piśmie konkretnych prac legislacyjnych nad zmianą systemu kształcenia zawodowego.

J. Lehmannowi podobało się, że nowoczesne centrum zawodowe powstaje w Gorzowie na bazie już istniejących obiektów, w centrum miasta – a nie tak jak w Brandenburgii – na obrzeżach. Zapewnił, że zakład we Frankfurcie chętnie włączy się w realizację centrum przy Warszawskiej 48 , bo w branży budowlanej już od dawna utrzymuje kontakty z gorzowską Budowlanką.

Podczas spotkania ustalono, że wspólną przestrzenią do współpracy miasta z Lubuską Organizacją Pracodawców i  BERUFSFÖRDERUNGSWERK E.V. przy tworzeniu Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu mógłby być m.in.  udział w tworzeniu innowacyjnych programów nauczania dla branż CEZiB – automotive, budowlanej, stolarskiej, metalowej.

Kolejne spotkanie organizacyjne w tej sprawie zaplanowano na 11 stycznia 2018 r.