Aktualności

Zainicjowano Klaster Zwalczania Roślin Inwazyjnych

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!

Barrieren reduzieren –gemeinsame Stärken nutzen!

unia niem pol

INTERREG_VA-Logo-RGB

EuRegioNet

logotyp WL WD (1)

20 lipca 2017 r. w Janczewie w gm. Santok w ramach projektu EuRegioNet odbyło się spotkanie w sprawie inicjatywy klastrowej. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

 

W spotkaniu wzięło udział 49 przedstawicieli instytucji samorządowych, urzędów, szkół wyższych i innych podmiotów. Uczestnicy wysłuchali ciekawych wystąpień programowych. Dr Katarzyna Cheba, adiunkt na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w swojej prezentacji multimedialnej „Klaster, jak to ugryźć?” omówiła rozwiązania systemowe tworzenia klastrów. Agresję gatunków obcych na przykładzie barszczu Sosnowskiego przedstawił Jan Pastwa, szef Fundacji „Palący Problem – Heracleum”. O sprawach organizacyjnych Klastra i powołaniu Grupy Inicjatywy Klastrowej mówił Józef T. Finster, kierownik projektu. List wojewody lubuskiego i przesłanie odczytał Henryk Maciej Woźniak, koordynator projektu, przewodniczący zarządu LOP.

Na spotkaniu powołano Grupę Inicjatywy Klastrowej w następującym składzie:

dr n. przyrodniczych Aleksander Smoliga z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie; Gunnar Pajer  z Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder); dr Katarzyna Cheba, adiunkt na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Bożena Buchowicz, dyrektor Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”; dr Agnieszka Wala z Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie; Bernd Kruczek z Centrum für Innovation Und Technologie GmbH w Forst; Marek Pastwa, prezes zarządu fundacji „Palący Problem – Heracleum”; Józef T. Finster – LOP Gorzów, kierownik projektu; Krzysztof Karwatowicz, pełnomocnik wójta gminy Santok.

Na spotkaniu postanowiono powołać Klaster Zwalczania Roślin Inwazyjnych. Ustalono, że podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie nastąpi 8 września 2017 r. w Mironicach na Spotkaniu Regionalnym Projektu EuRegioNet.

Relacje ze spotkania dostępne na:

http://tvgorzow.pl/2017/07/20/jak-zwalczac-rosliny-inwazyjne/

https://gorzow.tvp.pl/33294567/polskoniemiecki-projekt-pomoze-zwalczyc-barszcz-sosnowskiego

 

Janczewo

Lubuska Organizacja Pracodawców podsumowała 2016 rok

SONY DSC

20 czerwca br. w Centrum PINTAL w Gorzowie równolegle z I Międzynarodową Konferencją Inaugurującą Projekt „EuRegioNet” odbyło się XXVI Sprawozdawcze Zebranie Ogólne Członków Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

 

Uczestników Zebrania powitał przewodniczący LOP Henryk Maciej Woźniak. Następnie, w imieniu Zarządu, zgłosił kandydaturę Jana Kowalewskiego, prezesa „KOMAGES” sp. z o.o. w Janczewie na przewodniczącego zebrania. Kandydatura została jednogłośnie przyjęta. Po zatwierdzeniu porządku obrad przystąpiono do wyboru: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, do której weszli: prezes Spółdzielni „PRALEX” Tadeusz Biczysko (przewodniczący) i Tadeusz Sienkiewicz, właściciel „AUTO-BIS” Sp. z o.o., oraz Komisji Uchwał i Wniosków gdzie zasiedli: prezes „MESTIL” Sp. z o.o. Zbigniew Rudowicz (przewodniczący)  i prezes „MEPROZET Stare Kurowo” Zbigniew Wilczyński.

Uczestnicy Zebrania jednogłośnie przyjęli omówione przez przewodniczącego Henryka Macieja Woźniaka  sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 oraz odczytane przez Tadeusza Biczysko sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. Ponadto jednogłośnie zatwierdzono także uchwały w sprawie: przeznaczenia wypracowanego zysku Lubuskiej Organizacji Pracodawców za 2016, przyjęcia programu pracy Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców na 2017 r., zatwierdzenia planu finansowego Lubuskiej Organizacji Pracodawców oraz przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie, dziękując wszystkim członkom za intensywny rok pracy, przewodniczący Henryk Maciej Woźniak zakończył XXVI Sprawozdawcze Zebranie Ogólne Członków LOP.

Konferencja inaugurująca projekt EuRegioNet

loga projektowe EuRegioNet

pobrane

Ponad stu przedstawicieli polsko-niemieckich firm, samorządów i instytucji około biznesowych wzięło udział  w I Międzynarodowej Konferencji „EUROPA W SIECI” zorganizowanej przez Lubuską Organizację Pracodawców w Centrum PINTAL w  Gorzowie. Wydarzenie to zainaugurowało projekt EuRegioNet, realizowany przez LOP z trzema polskimi i niemieckimi partnerami.

 

Uczestników konferencji powitali: kierownik projektu Józef T. Finster oraz przewodniczący LOP Henryk Maciej Woźniak, a uroczystego otwarcia dokonał Czesław Fiedorowicz, prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Następnie Gunnar Pajer, menadżer projektu ze strony Centrum Innowacji i Biznesu we Frankfurcie nad Odrą wręczył Certyfikaty Powołania członkom Rady Projektu „EuRegioNet”. Ze strony LOP znalazł się w niej Henryk Maciej Woźniak oraz Honorowy Prezes Zarządu LOP Ryszard Barański, który był także moderatorem konferencji.

Podczas konferencji wielokrotnie powtarzano, że głównym celem projektu jest stworzenie transgranicznej platformy wspierającej istniejące lub tworzące się klastry. Klastrom poświęcone były także wystąpienia polskich pracowników naukowych: dr Katarzyny Cheby z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz dr inż. Mai Kiba-Janiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Na temat roli projektu EuRegioNet we wzmacnianiu sieci gospodarczych i społecznych w Europie mówił natomiast Gunnar Pajer, a o funkcjonowaniu klastrów w Brandenburgii doktor Peter Eulenhöfer.  To bardzo ważna kwestia ponieważ w ramach projektu między innymi powstać mają dwa klastry. Do utworzenia Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych przymierza się LOP, a na południu województwa powstać ma Klaster Turystyki Historycznej.

W drugiej części konferencji odbył się polsko-niemiecki panel dyskusyjny, prowadzony przez dr Agnieszkę Walę z Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Andreasa Oppermana, redaktora Studia rbb Online z Frankfurtu nad Odrą. Na pytania moderatorów odpowiadali natomiast: Andrzej Graczykowski, prezes Zarządu Lubuskiego Klastra Metalowego, Dariusz Mukomilow, prezes firmy SINUS POLSKA, Jan Pastwa, inicjator Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych i prezes Fundacji „Palący Problem- Heracleum”, doktor Christina Eisenberg z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg , Sylvo Pohl z Jupe&Pohl oraz Anna Wróbel reprezentująca Szpital Naemi-Wilke-Stift w Guben.

Dziękując wszystkim za tak liczne przybycie oraz owocną debatę podsumowania i zamknięcia konferencji dokonał przewodniczący LOP Henryk Maciej Woźniak.

Projekt EuRegioNet nr 85011249 realizowany jest z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach celu „EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zachęcamy również do zapoznania się z telewizyjnymi i prasowymi relacjami na temat konferencji:

http://www.echogorzowa.pl/news/1/mija-dzien/2017-06-29/tworzenie-polsko-niemieckich-sieci-powiazan-gospodarczych-18869.html

oraz  http://tvgorzow.pl/2017/06/29/europa-w-sieci/

logo21

Galeria zdjęć: http://imgur.com/a/LKmGD

Konferencja otwierająca projekt i sprawozdawcze zebranie ogólne

29 czerwca 2017 r. w Centrum PINTAL przy ul. Walczaka 111 w Gorzowie odbędzie się  I Międzynarodowa Konferencja Inaugurująca Projekt EuRegioNet „EUROPA W SIECI” połączona z XXVI Sprawozdawczym Zebraniem Ogólnym Członków LOP.

 

Program oraz prelegentów przedstawia Józef Teofil Finster, pełnomocnik Zarządu LOP ds. projektów w rozmowie poniżej pt. „Ne tylko klastry” oraz w publikacji pt. „Lubuska Organizacja Pracodawców tworzy nie tylko klastry” zamieszczonej w miesięczniku oraz na portalu „Echa Gorzowa”

http://www.echogorzowa.pl/news/1/mija-dzien/2017-06-22/lubuska-organizacja-pracodawcow-tworzy-nie-tylko-klastry-18790.html

 

Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców

zaprasza
na XXVI Sprawozdawcze Zebranie Ogólne Członków
w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 10.00

Zgromadzenie odbędzie się w Centrum PINTAL w Gorzowie Wlkp.
ul. Walczaka 111

                                                                               

Tegoroczne Zebranie Ogólne będzie połączone z konferencją inaugurującą

trzyletni transgraniczny projekt, którego inicjatorem jest LOP.

Udział członków w Zebraniu ma charakter obowiązkowy.

 

 Część 1. w godz. 10.00-14.00   Sala bankietowa        

                                    „Europa w sieci ” - konferencja inaugurująca projekt „EuRegioNet”

                                      Polsko – niemiecka konferencja poświęcona współpracy transgranicznej  Lubuskie – Brandenburgia.

 

godz. 11.45-12.00       Przerwa kawowa wraz ze spotkaniem kuluarowym.

 

Część 2. w godz. 12.00-14.00   Sala konferencyjna

Otwarcie Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego Członków LOP.

Wybór prezydium Zebrania (Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego,  Sekretarza).

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zebrania.

Wybory członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 r.

Program działania Lubuskiej Organizacji Pracodawców na 2017 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na 2017 r.

Dyskusja.

Głosowanie projektów uchwał.

Zamknięcie XXVI SZO Członków LOP.

 

Godz. 14.00       Lunch – rozmowy biznesowe.

 

 

 

Komplet materiałów sprawozdawczych dostępny jest na stronie internetowej Lubuskiej Organizacji Pracodawców (www.lp.wsb.gorzow.pl ) w zakładce DZIAŁALNOŚĆ /Sprawozdanie z działalności.

 

Nie tylko klastry

 

Rozmowa z Józefem Teofilem Finsterem, pełnomocnikiem Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców do spraw projektów.

 

LOP od nowego roku realizuje kilka projektów finansowanych ze środków unijnych wspierających przedsiębiorców i nie tylko. Jakie to projekty?

-  Od 1 stycznia jesteśmy w projekcie Zawodowcy działanie 8.4.2 Doskonalenie kształcenia zawodowego w ramach ZIT Gorzów, realizowanym przez konsorcjum w skład którego wchodzi: Lubuska Organizacja Pracodawców, Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa i Profi Biznes. Umowę  uroczyście podpisał 6 czerwca 2016 r. prezydent Miasta Gorzowa Jacek Wójcicki i dyrektor Izby Stanisław Owczarek. Projekt przewiduje organizację  staży i praktyk dla 228 uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie. W skrócie to miesięczne staże i praktyki realizowane w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia u pracodawców, którzy są m.in. członkami Lubuskiej Organizacji Pracodawców. W ramach projektu uczniowie otrzymają  wynagrodzenie w wysokości 1500 złotych. Projekt będzie realizowany w 11 miejskich szkołach kształcących w zawodzie i jednej szkole Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Lubuska Organizacja Pracodawców i partnerzy są pierwszymi, którym na posiedzeniu Komitetu Monitorującego w Poczdamie zatwierdzono transgraniczny projekt  wspierający gospodarkę na pograniczu. Czym się ten projekt wyróżnia?

- Przyjęty został jako jeden z pierwszych projekt EuRegioNet nr 85011249 z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach celu „EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – na posiedzeniu Komitetu Monitorującego, które odbyło się w dniach 14-15 grudnia 2016 r. w Poczdamie. Projekt EuRegioNet (Euro Regional Network) – Euroregionalna sieć na rzecz inteligentnej specjalizacji oraz umiędzynarodowienia klastrów i inicjatyw sieciowych w euroregionach: „Pro Europa Viadrina” i „Sprewa-Nysa-Bóbr” jest już realizowany od
1 kwietnia 2017 r. i zakończy się 31 marca 2020 r.

Projekt jest realizowany przez Lubuską Organizację Pracodawców wraz z Centrum Biznesu i Innowacji/ Business and Innovation Centre  Frankfurt( Oder) GmbH, CIT Centrum Innowacji i Technologii GmbH w Forst (Centrum für Innovation und Technologie GmbH) i Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie.

Celem projektu jest stworzenie  platformy wsparcia dla istniejących lub tworzących się sieci i klastrów. Obok sieci i klastrów odbiorcami działań projektowych będą także: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze jak BTU Cottbus-Senftenberg, szkoły wyższe w Gorzowie i Zielonej Górze, Uniwersytet Europejski Viadrina, IHP Frankfurt (Oder) itd., noszące się z zamiarem stworzenia sieci klastrów lub mające do tego potencjał.

Grupy docelowe EuRegioNet stanowią również wspierające pracę regionalnych klastrów oraz ich sieci – instytucje państwowe i administracja regionalna, a także podmioty otoczenia biznesu takie jak: izby, związki przedsiębiorców, instytucje wspierania gospodarki, narodowe i europejskie sieci.

 

Kim są projektowi partnerzy?

- Ze strony niemieckiej są to bardzo doświadczone firmy z Brandenburgii. BIC F/O GmbH to Park Technologiczny miasta Frankfurt, który towarzyszy młodym przedsiębiorcom w rozwoju ich działalności gospodarczej od momentu powstania pomysłu aż do sukcesywnego startu firmy. Natomiast CIT GmbH
to Centrum Innowacji i Technologii z Forst, które zostało założone w 1993 roku jako spółka powiatu Szprewa-Nysa z zadaniem tradycyjnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Partnerem polskim jest Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, wspierający samorządy, szkoły i inne instytucje z południowej części województwa lubuskiego w rozwijaniu współpracy z partnerami niemieckimi.

Powołanie dwóch transgranicznych klastrów i stworzenie wspierającej je platformy informacyjno-konsultingowej zakłada między innymi projekt EuRegioNet, realizowany przez Lubuską Organizację Pracodawców przy współudziale polskich i niemieckich partnerów. Zainauguruje go zaplanowana na 29 czerwca br. I Międzynarodowa Konferencja „EUROPA W SIECI”.  EuRegioNet to projekt wyjątkowy?

- Tak, bo to pierwsze w historii wspólne projektowe przedsięwzięcie dla północy i południa Lubuskiego oraz północnej i południowej Brandenburgii. Uroczystego otwarcia konferencji dokonają wspólnie panowie: Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego i prezes Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz Harald Altekrüger, starosta powiatu Szprewa-Nysa, prezydent Euroregionu Spree-Neiße-Bober.  Moderatorem pierwszej części konferencji będzie Ryszard Barański, Honorowy prezes Zarządu LOP.
W programie bardzo interesujące wystąpienia polskich i niemieckich naukowców oraz praktyków gospodarczych poświęcone głównie tematyce klastrowej oraz tworzeniu sieci powiązań gospodarczych. W południe rozpocznie się polsko-niemiecki panel dyskusyjny z udziałem znamienitych gości, wokół takich tematów jak: zwalczanie roślin inwazyjnych w praktyce czy cywilne wykorzystanie bezzałogowych systemów latających oraz innowacyjnego zarządzania gospodarką w sieciach. Są to m.in.: Andrzej Graczykowski, Dariusz Mukomilow, Jan Pastwa, Dr. Christina Eisenberg, Sylvo Pohl i Anna Wróbel. Moderatorem tej części ze strony polskiej będzie dr Agnieszka Wala, adiunkt Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, a ze strony niemieckiej – Andreas Oppermann, kierownik redakcji Studio Frankfurt (Oder) des rbb Online. Podsumowania konferencji dokona przewodniczący Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców Henryk Maciej Woźniak.

Pracodawco skorzystaj z bezpłatnych szkoleń

Szanowni Pracodawcy, zachęcamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez firmę SEKA S.A. Oddział w Gorzowie Wlkp. Zapisy zainteresowanych firm ruszają 12 czerwca.

 

SEKA została wytypowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Gorzów w trybie zapytania ofertowego do realizacji następujących szkoleń:

1) okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
2) Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
3) Czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące w procesie pracy – rodzaje i sposoby przeciwdziałania negatywnemu wpływowi na stan zdrowia pracownika.
4) Wypadki przy pracy  – problemy w dochodzeniu powypadkowym
5) okresowe bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty
6) Udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym pracownikom i interesantom

Szkolenia prowadzone będą w Gorzowie i Zielonej Górze. Kierowane są do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą oraz osób przez nich zatrudnionych, a także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w jednym z sektorów:

 • przetwórstwo przemysłowe
 • handel
 • naprawa pojazdów samochodowych
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 • budownictwo
 • transport i gospodarka magazynowa
 • edukacja

Informacje na temat prowadzonych przez firmę SEKA szkoleń oraz zapisy (od 12 czerwca) pod numerem tel. 95 737 46 20.

 

Warto podać rękę

IMG_3549

 

 

 

27 kwietnia odbyło się kolejne, tematyczne spotkanie Zarządu LOP poświęcone ważnym dla środowiska przedsiębiorców kwestiom. Tym razem rozmawiano o ekonomii społecznej. Gościem spotkania był Jan Koniarek, prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Rozwój”.

 

Jan Koniarek podkreślił, że zarówno LOP, jak i Stowarzyszenie „Rozwój”, realizują hasło – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Dlatego jest szansa nawiązania współpracy. Przykładem takiego właśnie współdziałania jest projekt Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowany w konsorcjum ze Stowarzyszeniem Wspierania Małej Przedsiębiorczości w Dobiegniewie oraz Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych „KRĄG”.

Głównym celem LOWES jest walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie miejsc pracy osobom po wyjściu z zakładów karnych, przed 30 rokiem życia, długotrwale bezrobotnym czy z grupy 50+. Ośrodek oferuje wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i spółdzielniach socjalnych. Taka forma zatrudnienia obniża bezrobocie, posiada też bardzo ważny wymiar społeczny. Osoby po przejściach mogą np. jako podwykonawcy wykonywać prace na rzecz przedsiębiorstw leśnych czy budowlanych.

Przewodniczący Henryk Maciej Woźniak zaznaczył, że lubuscy przedsiębiorcy mają wielkie serca, które od lat LOP nagradza statuetkami Lubuski Przyjazny Pracodawca. Zaproponował Stowarzyszeniu „Rozwój” przystąpienie do organizacji, bo widzi pole do współpracy przy realizacji wspólnych projektów. Pracodawcy coraz bardziej będą bowiem cierpieć z powodu wyczerpywania się rezerw pracy, zaś aktywizacja osób wykluczonych jest szansą na rozwiązanie problemu.

Włącz bezpieczeństwo

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

Oddział Lubuski w Zielonej Górze

ZAPRASZAJĄ

na konferencję „WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO”

i galę wręczenia Nagród „LAUR BEZPIECZEŃSTWA”

28 kwietnia 2017 r.

Aula nr 302 Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ,

Prof. Szafrana 2, Zielona Góra

W programie:

10:00 – 10:10 Otwarcie spotkania – Franciszek Grześkowiak, Okręgowy Inspektor Pracy;

10:10 – 12:00 Wystąpienia:

 1. Włącz bezpieczeństwo – Roman Burghardt, st. inspektor pracy – specjalista, Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze;
 2. Rola związku zawodowego w kształtowaniu warunków pracy – Bogusław Motowidełko, członek Rady Ochrony Pracy;
 3. Kultura bezpieczeństwa a bezpieczeństwo pracy – prof. dr hab. inż. Edward Kowal, Uniwersytet Zielonogórski;
 4. Wizytacje lekarskie miejsc pracy jako element budowania strategii bezpieczeństwa w firmie – dr Tomasz Gajewski, wojewódzki konsultant ds. medycyny pracy;
 5. Niebezpieczne urządzenia i nieszczęśliwe wypadki podczas eksploatacji urządzeń technicznych – Jan Głośnicki, kierownik Działu UTB Urzędu Dozoru Technicznego w Zielonej Górze;
 6. Problematyka chorób zawodowych w Lubuskiem – Sylwia Rosiak, Renata Gralak, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.;
 7. Jak za pomocą nowoczesnych technologii poprawić bezpieczeństwo na budowach? – Łukasz Bober, kierownik projektu, Firma M&J Modern Construction Żary;

12:00– 12:20 Przerwa kawowa

12:20 – 13:30 Gala wręczenia Nagród „Laur Bezpieczeństwa”

zając

Ciepłych i pełnych radości

Świąt Wielkanocnych 

oraz wszelkiej pomyślności

w życiu zawodowym i prywatnym.

życzy

Zarząd i pracownicy

Lubuskiej Organizacji Pracodawców

Rusza Lubuski Lider Biznesu

 

Logo LUBUSKIEGO LIDERA BIZNESU

 

 

 

 

Rusza IX edycja Lubuskiego Lidera Biznesu 2017, największego w regionie konkursu promującego firmy województwa lubuskiego.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych w rywalizacji mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, które mają w Lubuskiem swoją siedzibę lub są członkiem lubuskich organizacji gospodarczych. Podstawowym warunkiem udziału w konkursie jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 2 lata oraz brak zaległości wobec organów skarbowych i ZUS.

Nabór wniosków trwa od 6 kwietnia do 30 czerwca.

Nominowani w każdej z kategorii zostaną wyłonieni przez Kapitułę w pierwszej połowie sierpnia, natomiast laureatów poznamy 25 września podczas Gali finałowej w Pałacu Książęcym w Żaganiu.

Firmy biorące udział w konkursie będą klasyfikowane w 4 kategoriach:

 • przedsiębiorstwa mikro (zatrudniające do 9 pracowników)
 • przedsiębiorstwa małe (zatrudniające od 10 do 49 pracowników)
 • przedsiębiorstwa średnie (zatrudniające od 50 do 249 pracowników)
 • przedsiębiorstwa duże (zatrudniające od 250 pracowników)

Firmy zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu i pozytywnie zweryfikowane otrzymują Certyfikat Laureata Konkursu. W każdej z kategorii firm, przyznane zostaną trzy statuetki „Lubuski Lider Biznesu” oraz jedna statuetka „Lubuski Lider Innowacji”. Otrzymują je firmy, które uzyskają najwyższą ocenę Kapituły. Ponadto Kapituła przyzna wyróżnienia dla firm w kategoriach „Firma przyjazna młodym” oraz „Debiut Roku”.

Prezydenci Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry postanowili dofinansować wpisowe dla 20 pierwszych mikroprzedsiębiorstw, które dostarczą komplet materiałów zgłoszeniowych do konkursu. Oznacza to, że firmy te za udział w konkursie zapłacą jedynie 100 zł.

Regulamin oraz dokumenty zgłoszeniowe do konkursu dostępne na:

http://www.ziph.pl/pl/strona/2/menu/76/dokumenty-zgloszeniowe.html

 

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać pocztą na adres:

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa

 1. Kazimierza Wielkiego 1

66-400 Gorzów Wlkp.

Informacja telefoniczna:

Marzena Młynarczyk

T: +48 95 739 03 12

E: marzena.mlynarczyk@ziph.pl