Aktualności

Uroczyste Posiedzenie Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 17 września 2018 r. odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim z okazji 20-lecia Uczelni. Udział w wydarzeniu wzięli: Wicepremier Beata Szydło, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki, Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sebastian Pieńkowski, a także przedstawiciele uczelni wyższych,  służb mundurowych, lokalnych przedsiębiorców, radnych oraz instytucji państwowych. Wicepremier Beata Szydło odebrała z rąk JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej Złote Pióro Akademii w uznaniu zasług. JM Rektor uhonorowała statuetkami Przyjaciela Uczelni Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską, Wojewodę Lubuskiego Władysława Dajczaka, Prezydenta Miasta Jacka Wójcickiego, Przewodniczącego Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców Henryka Macieja Woźniaka, Prezesa Holding-Zrembu Romana Mizernego, Prezesa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztofa Kielca, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego Jerzego Kaliszana.  Z tej okazji powstała Złota Księga Absolwentów.

Henryk Maciej Woźniak wręczył JM Rektor prof. dr hab. Elżbiecie Skorupskiej-Raczyńskiej jubileuszowe przesłanie.

XVI Seminaryjno – Integracyjne Spotkanie Pracodawców – Zaproszenie

,

 

 – łącze do strony internetowej Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. ogłosił VI nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2018r. Nabór trwa do dnia 31.07.2018 r. Szczegóły na stronie internetowej:

http://gorzow.praca.gov.pl/-/7528198-vi-nabor-wnioskow-pracodawcow-o-przyznanie-srodkow-kfs-na-ksztalcenie-ustawiczne-pracownikow-pracodawcow-

Dodatkowe pytania w tej sprawie proszę kierować tel. 95 7360 663 lub email: zigo@praca.gov.pl .

Poniżej udostępnione są druki związane z tematem:

VI_nabór_wniosków_pracodawców_o_środki_KFS_na_2018 r.

Wniosek_o_srodki_KFS_2018

Załacznik nr 1_wykaz osob do objecia kształceniem ustawicznym w ramach KFS

Załacznik 2_oferta realizatora uslug ksztalcenia ustawicznego

Załącznik nr 3_oświadczenie_wnioskodawcy

Zalocznik_do wniosku_Formularz informacj o pomocy de minimis

 

Lodołamacze 2018 – Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie

Spotkanie w BIC Frankfurt nad Odrą

 

 

 

 

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!

W dniu 8 maja 2018 roku na konferencji organizowanej przez Gorzowski Klaster Energii, lider projektu EuRegioNet Gunnar Pajer zaproponował współpracę w celu utworzenia nowej, transgranicznej sieci /SK/ między partnerami z Polski i Niemiec. Na zaproszenie BIC GmbH Frankfurt (Oder) Justyna Kmietowicz – prezes Zarządu Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego – Park Naukowo – Przemysłowy Sp. z o.o. w Stanowicach i Józef T. Finster – kierownik projektu EuRegioNet spotkali się w dni 24 lipca br. we Frankfurcie(Oder) z Heike Gensing – prezes Zarząu BIC GmbH Frankfurt(Oder) i Gunnarem Pajer.
J. Kmietowicz zaprezentowała stan organizacyjny i działania celowe Spółki, zaproponowała współpracę i zaprosiła przedstawicieli BIC do złożenia wizyty w Stanowicach w dniu 7 września. H. Gensing opowiedziała o powstaniu i historii BIC oraz o dzialaniach celowych jej Spółki. Przyjęła zaproszenie na spotkanie w siedzibie GOT w Stanowicach i wyraziła chęć współpracy. Następnie goście zwiedzili siedzibę Parku Technologicznego /Technologiepark/ BIC i zapoznali się z istniejącą infrastrukturą i możliwością wspólnych działań w tym zakresie. Partnerzy w sieci wymienili zakres i ustalili wstępną mapę drogową wspólnych działań. Prezes J.Kmietowicz wyraziła chęć zaciśnienia współpracy z Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim i realizację wspólnych projektów dla pracodawców.

W Lubuskiem brakuje rąk do pracy, więc mogą podrożeć zakupy czy bilety

Na rynku pracy brakuje już nie tylko spawaczy czy mechaników, ale nawet… handlowców.

– Problemy ze znalezieniem pracowników rosną w postępie geometrycznym. Z ulicy to nikt nie przychodzi, a jeśli urząd pracy kogoś podeśle, to taki człowiek chce, aby my tylko dokument podpisać, że on do tej pracy się nie nadaje. Ktoś inny popracuje dwa dni i znika – opowiada nam Henryk Maciej Woźniak, który jest prezesem międzyrzeckiego PUBR, czyli przedsiębiorstwa produkcji betonów, a także szefem Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

Kłopoty ze znalezieniem pracowników ma już od wielu miesięcy. Podobnie jest w wielu innych firmach.

Nawiązanie transgranicznej współpracy sieci w ramach projektu EuRegioNet

 

 

 

 

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!

 

12.07.2018 w biurze Euroregionu Spree-Neiße-Bober w Guben spotkali się dr Boguslaw Bukowski  – prezes Zarządu Gorzowskiego Rynku Hurtowego S.A.  w  Gorzowie Wielkopolskim z  partnerami niemieckiej sieci „Regional gemacht“ w osobach:  Sylvo Pohl  (Jupe & Pohl) i   Sven Tischer (Kierownik Wydziału Wspierania Gospodarki  w Urzędzie Miasta Burg (Spreewald)) oraz partnerzy projektu EuRegioNet: Susan Kutschker z CIT GmbH Forst/Lausitz, Mariusz Welman z Euroregionu SNB w Gubinie i Józef T. Finster z Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim.Tematem rozmów była przyszła współpraca partnerów  i możliwość utworzenia transgranicznej sieci producentów i dystrybutorów płodów rolnych i ich przetworów w ramach wskaźnika rezultatu projektu EuRegioNet /SK/.  Podczas spotkania stwierdzono, że istnieje wiele punktów wspólnych pomiędzy wszystkimi partnerami z obu stron granicy. Ustalono też, że każdy może uzyskać  dodatkowe korzyści  organizacyjne i ekonomiczne wynikające  z  przyszłej współpracy. W następnych krokach planowane są wzajemne wizyty w Gorzowie Wielkopolskim / 7 .09. br/ i Burgu (oraz Peitz)  w celu zapoznania się  każdorazowo z istniejącymi strukturami sieciowymi.

Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Das Projekt wird gefördert durch den Europäischen Sozialfonds für regionale Entwicklung  „Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!  Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!“

Zapraszamy na XVI Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne

Szanowni Pracodawcy!

7 września 2018 r.

w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym CYSTERS w Mironicach

spotykamy się na

XVI. Spotkaniu Seminaryjno-Integracyjnym.

Prosimy o zarezerwowanie czasu

na to ważne dla naszego środowiska wydarzenie.

Pracodawco – skorzystaj z bezpłatnych szkoleń!

Szanowni Państwo,

Kolejny rok z rzędu SEKA S.A. Oddział Gorzów Wlkp. została wytypowana w trybie zapytania publicznego do realizacji szkoleń finansowanych ze środków prewencji wypadkowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawił następujące zakresy tematyczne szkoleń:
1.    Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym pracownikom i interesantom,
2.    Podstawy wiedzy o ochronie pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pracowników młodocianych zatrudnionych
       w celu przygotowania zawodowego, studentów oraz osób podejmujących pracę po raz pierwszy, 
3.    Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
4.    Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy-przyczyny i przeciwdziałanie, 
5.    Czynniki  szkodliwe  i niebezpieczne występujące  w procesie pracy – rodzaje i sposoby przeciwdziałania negatywnemu wpływowi na stan zdrowia pracownika, 
6.    Zapobieganie występowaniu zagrożeń związanych z transportem  wewnątrz-zakładowym dla pracowników sektorów: budowlanego, przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego,

Szkolenia prowadzone będą na terenie woj. lubuskiego a kierowane są głównie do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą oraz osób przez nich zatrudnionych,
a także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w jednym z sektorów:

•    przetwórstwo przemysłowe
•    handel
•    naprawa pojazdów samochodowych
•    opieka zdrowotna i pomoc społeczna
•    budownictwo
•    transport i gospodarka magazynowa
•    edukacja

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ww. szkoleniami proszę zgłoszenia kierować na:

SEKA S.A. Oddział Gorzów Wlkp.
ul. Jana Matejki 32
tel. 95 737 46 20
gorzow@seka.pl

Plakat informacyjny na temat szkolenia.

Przedsiębiorcy chcą uproszczenia w VAT

Wprowadzenie rocznego rozliczenia VAT, wydłużenie terminu prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, zastąpienie deklaracji VAT składaniem JPK_VAT, ujednolicenie zasad korygowania eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, wprowadzenie wspólnego rozliczenia VAT w ramach grup kapitałowych – m.in. proponuje Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

– W resorcie finansów trwają prace, których celem jest uproszczenie rozliczeń podatku VAT. Nasi członkowie zgłosili wiele postulatów dotyczących rozliczania tego podatku. Ich wspólnym celem jest uproszczenie całej procedury, wyeliminowanie przepisów, które budzą wątpliwości i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze propozycje Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, które zostały przekazane Ministerstwu Finansów: