Daily Archives: 3 lipca 2017

Lubuska Organizacja Pracodawców podsumowała 2016 rok

SONY DSC

20 czerwca br. w Centrum PINTAL w Gorzowie równolegle z I Międzynarodową Konferencją Inaugurującą Projekt „EuRegioNet” odbyło się XXVI Sprawozdawcze Zebranie Ogólne Członków Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

 

Uczestników Zebrania powitał przewodniczący LOP Henryk Maciej Woźniak. Następnie, w imieniu Zarządu, zgłosił kandydaturę Jana Kowalewskiego, prezesa „KOMAGES” sp. z o.o. w Janczewie na przewodniczącego zebrania. Kandydatura została jednogłośnie przyjęta. Po zatwierdzeniu porządku obrad przystąpiono do wyboru: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, do której weszli: prezes Spółdzielni „PRALEX” Tadeusz Biczysko (przewodniczący) i Tadeusz Sienkiewicz, właściciel „AUTO-BIS” Sp. z o.o., oraz Komisji Uchwał i Wniosków gdzie zasiedli: prezes „MESTIL” Sp. z o.o. Zbigniew Rudowicz (przewodniczący)  i prezes „MEPROZET Stare Kurowo” Zbigniew Wilczyński.

Uczestnicy Zebrania jednogłośnie przyjęli omówione przez przewodniczącego Henryka Macieja Woźniaka  sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 oraz odczytane przez Tadeusza Biczysko sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. Ponadto jednogłośnie zatwierdzono także uchwały w sprawie: przeznaczenia wypracowanego zysku Lubuskiej Organizacji Pracodawców za 2016, przyjęcia programu pracy Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców na 2017 r., zatwierdzenia planu finansowego Lubuskiej Organizacji Pracodawców oraz przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie, dziękując wszystkim członkom za intensywny rok pracy, przewodniczący Henryk Maciej Woźniak zakończył XXVI Sprawozdawcze Zebranie Ogólne Członków LOP.