Monthly Archives: Październik 2017

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Zapraszamy do udziału w konferencji na temat nowych zasad zatrudniania cudzoziemców w 2018 r., organizowaną przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową wspólnie z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim 7 listopada w Sulechowie. 

Z początkiem nowego roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W związku z tym Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa wspólnie z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim organizuje konferencję, której celem jest odpowiedź na najważniejsze pytania dotyczące pracowników z zagranicy. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.  Konferencja odbędzie się 7 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w Auli Zamiejscowego Wydziału Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 51.

Podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się m.in. jak zalegalizować pobyt cudzoziemców w Polsce czy rejestrować oświadczenia o zamiarze ich zatrudnienia i zezwolenia na pracę sezonową po 1 stycznia 2018 r. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, którzy wskażą najczęstsze zastrzeżenia i zinterpretują wątpliwości wynikające z przepisów prawa w tym zakresie.

Potwierdzenie udziału w konferencji: 95 739 03 12  lub na: marketing@ziph.pl

 

Spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet we Frankfurcie

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony! Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

 

 

 

 

 

23 października w biurze Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lubuskiej Organizacji Pracodawców (LOP) w Gorzowie, Centrum Innowacji i Technologii (CIT) w Forst(L.), Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH oraz Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

W trakcie spotkania omówiono pierwsze rozliczenie projektu (formularze rozliczeniowe ze strony internetowej wspólnego sekretariatu oraz kwestię portalu ILB), dalsze działania w ramach projektu oraz ich aspekty budżetowe a także sprawę posiedzenia Rady Projektu, które ostatecznie zaplanowano na grudzień b.r.

 

Politechniczna przygoda z LOP-em

 

 

 

 

20 października, w ramach Weekendowego Szlaku Naukowego uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych poznali z bliska dwa gorzowskie zakłady. Przemysłowa przygoda odbyła się pod hasłem „Innowacja i politechnizacja z LOP-em”. Przedsięwzięcie to wpisało się w misję Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, promującą wizerunek przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy i dających innym pracę. Zorganizowana przez LOP studyjna wizyta w gorzowskich przedsiębiorstwach poprzedziła przypadający na listopad Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

Uczniowie dotarli do zakładów dzięki uprzejmości PKS-u, który dowiózł tam młodzież swoim autokarem. Szlak rozpoczęła wizyta w Fabryce Maszyn do Drewna GOMAD. Uczniowie poznali 65-letnią historię zakładu. Potem obejrzeli powstające w fabryce maszyny i zwiedzili halę obrabiarek sterowanych numerycznie. Dzięki Weekendowemu Szlakowi Naukowemu młodzież „Mechanika” miała okazję naocznie przekonać się, że gorzowski GOMAD to zakład produkujący najwyższej jakości obrabiarki do drewna. Uczestniczący w Szlaku  uczniowie klasy I A technikum mechanicznego Mateusz, Sebastian i Jakub byli zadowoleni, że zwiedzili GOMAD. – Wycieczka była dość interesująca. Zobaczyliśmy maszyny, na których będziemy w przyszłości pracować. Najbardziej podobały nam się tokarki. Chcielibyśmy w przyszłości tam pracować – stwierdzili przyszli mechanicy.

Kolejnym przedsiębiorstwem na politechnicznym szlaku był Zakład Mechaniczny MESTIL. Uczniów osobiście powitał prezes Zbigniew Rudowicz, który w przystępny sposób zaprezentował firmę. Potem młodzież oprowadzono po fabryce. Uczniowie odwiedzili nowoczesne biuro projektowe, zwiedzili halę produkcyjną, obejrzeli nowoczesną maszynę do precyzyjnego montażu i ….na hali spotkali kolegę, który w ubiegłym roku skończył ich szkołę.

Opowiedział co tam robi. Był zadowolony z pracy i zachęcał żebyśmy po szkole też tu przyszli – relacjonowali Adrian, Filip i Michał z II A technikum mechanicznego. Uczniom spodobało się to, że na zakończenie wizyty każdy dostał na pamiątkę łyżkę do butów, którą MESTIL wyprodukował kiedyś na potrzeby swojego klienta. Towarzysząca uczniom na Weekendowym Szlaku Naukowym wicedyrektor Iwona Żuk przyznała, że to bardzo dobra metoda żeby teorię z lekcji skonfrontować z praktyką.

Zdaniem przewodniczącego LOP Henryka Macieja Woźniaka w dzisiejszych czasach promocja kształcenia zawodowego wśród młodzieży jest potrzebna: – Aby za kilka, kilkanaście lat nasz rynek pracy nie uległ załamaniu z powodu braku wykwalifikowanych pracowników.  

Organizatorem drugiej już edycji Weekendowego Szlaku Naukowego była marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Obok LOP do udziału w tegorocznym przedsięwzięciu zaproszone zostały: uczelnie wyższe, lubuskie firmy, koła zainteresowań oraz  instytucje kultury. Celem akcji jest wypromowanie miejsc związanych z nauką, także tą zawodową.

 

Za jakie zawody refundacja na młodocianych

Drodzy Pracodawcy

 

informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 15 września 2017 roku, pod poz. 1938 opublikowana została Uchwała Nr XXXVII/530/17 z dnia 11 września 2017 r. Sejmiku Województwa Lubuskiego, zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę.

 

Uchwała jest dostępna na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego http://dzienniki.luw.pl/WDU_F/2017/1938/akt.pdf

 

Szczegółowych informacji dotyczących refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników udziela Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze www.lubuska.ohp.pl.

Spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet w Gubinie

 

 

9 października br. w biurze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie odbyło się spotkanie robocze partnerów projektu EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lubuskiej Organizacji Pracodawców (LOP) w Gorzowie, Centrum Innowacji i Technologii (CIT) w Forst(L.) oraz Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Gościem specjalnym, wspierającym merytorycznie to spotkanie była Prezes Lubuskiej Organizacji Turystycznej w Zielonej Górze, pani Jadwiga Błoch.

Głównym tematem spotkania była przygotowywana na 7 listopada br. konferencja regionalna w Krośnie Odrzańskim, organizowana przez biuro ESNB przy wsparciu pozostałych partnerów. Spotkanie to będzie poświęcone turystyce transgranicznej w lubusko-brandenburskim obszarze granicznym. W trakcie rozmów roboczych omawiano również podział zadań i obowiązków związanych z dalszymi działaniami zaplanowanymi w bieżącym roku w ramach projektu EuRegioNet.

 

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony! Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

 

Z LOP-em na Weekendowym Szlaku Naukowym

20 października, w ramach Weekendowego Szlaku Naukowego, pięćdziesięciu uczniów gorzowskiego mechanika wyruszy z nami na politechniczną przygodę pod hasłem Innowacja i Politechnizacja z LOP-em.

 

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych odwiedzą dwie, najnowocześniejsze w swej branży fabryki: Zakład Mechaniczny MESTIL oraz Fabrykę Maszyn do Drewna GOMAD. Przewodnicy po zakładach zapoznają młodych ludzi z historią fabryk, pokażą biura projektowe i produkcję, a także starszy oraz ten najnowocześniejszy park maszynowy.

Organizatorem  trwającego w dniach 20-22 października Weekendowego Szlaku Naukowego jest Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Do udziału w tegorocznym przedsięwzięciu zaproszone zostały: uczelnie wyższe, lubuskie firmy, koła zainteresowań oraz  instytucje kultury. Celem akcji jest wypromowanie miejsc związanych  pośrednio i bezpośrednio z nauką, także tą zawodową.

 

Turystyka historyczna na pograniczu lubusko-brandenburskim

 

 

 

 

 

 

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony! Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

 

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w partnerstwie z Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie, Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą oraz Centrum Innowacji i Technologii w Forst zaprasza na konferencję regionalną w ramach projektu „EuRegioNet – internacjonalizacja sieci klastrów” pt. „Turystyka historyczna na pograniczu lubusko-brandenburskim”. Konferencja poświęcona będzie tematyce turystyki historycznej oraz możliwościom zwiększania atrakcyjności obiektów turystycznych poprzez usieciowienie i współpracę transgraniczną.

Spotkanie odbędzie się:

7 listopada 2017 r. o godz. 10.30 w Zamku Piastowskim , ul. Szkolna 1 w Krośnie Odrzańskim.

W trakcie konferencji przekazane zostaną informacje na temat oferty polsko-niemieckiego projektu „EuRegioNet –  internacjonalizacja sieci klastrów”. Podczas paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów z Polski i Niemiec  przybliżona będzie tematyka współpracy oraz możliwości dla turystycznego rozwoju ważniejszych grup obiektów historycznych. Szczegóły dotyczące konferencji oraz zgłoszenia  (do 16 października) na m.welman@euroregion-snb.pl lub pod numerem (+48) 68 455 80 58.