Daily Archives: 10 listopada 2017

Konferencja regionalna „Turystyka historyczna na pograniczu lubusko-brandenburskim”

 

 

 

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony! Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

 

 

 

7 listopada 2017r. na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim odbyła się konferencja regionalna poświęcona tematyce turystyki historycznej oraz możliwościom zwiększania atrakcyjności obiektów turystycznych poprzez usieciowienie i współpracę transgraniczną.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w partnerstwie z Lubuską Organizacją Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą oraz Centrum Innowacji i Technologii w Forst (L.) w ramach wspólnego projektu EuRegioNet-internacjonalizacja sieci i klastrów. W organizacji i realizacji spotkania pomogli: Burmistrz Krosna Odrzańskiego, pan Marek Cebula oraz Dyrektor Centrum Artystyczno Kulturalnego(CAK) Zamek w Krośnie Odrzańskim, pan Tomasz Miechowicz wraz z pracownikami.

Konferencję objęła swoim patronatem Gazeta Lubuska (www.gazetalubuska.pl).

Spotkanie otworzył Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”,  Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego i Przewodniczący Zarządu Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej  – pan Czesław Fiedorowicz.

Wśród uczestników znaleźli się m.in.: Prezes Lubuskiej Organizacji Pracodawców (LOP) w Gorzowie Wielkopolskim – pan Henryk Maciej Woźniak, Prezes Centrum Innowacji i Technologii (CIT) w Forst(L.) – pan Rainer Schubert wraz z przedstawicielką CIT, panią Esterą Kuhlman, Kierownik główny projektu EuRegioNet, przedstawiciel Centrum Biznesu i Innowacji we Frankfurcie nad Odrą – pan Gunnar Pajer, Dyrektor biura Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr: – pani  Bożena Buchowicz, Kierownik projektu EuRegioNet z ramienia Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr – pan Mariusz Welman, gospodarze – Burmistrz Krosna Odrzańskiego pan Marek Cebula i Dyrektor CAK Zamek – pan Tomasz Miechowicz, wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele samorządów, muzeów, ośrodków naukowych i kulturalnych, stowarzyszeń etc.  z pogranicza lubusko-brandenburskiego.

Uczestników konferencji w bramie wejsciowej do zamku witali przebrani w stroje księżnej Jadwigi Śląskiej i Księcia Henryka Brodatego pracownicy Urzędu Miejskiego w Krośnie Odrzańskim.

O akcent kulturalny dodatkowo zadbali także przebrani w średniowieczne stroje przedstawiciele Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie wraz z partnerami niemieckim z Kulturverein Manitu w Forst (L.) oraz Fundacji Łagowski Dom Artysty.

 Gościem specjalnym, wspierającym merytorycznie to spotkanie była Prezes Lubuskiej Organizacji Turystycznej w Zielonej Górze, pani Jadwiga Błoch a wśród panelistów znaleźli się:

Panel ”Pałace i zamki”

Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Henryk Maciej Woźniak –  Prezes Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wlkp.

Urszula Stochel-Matuszak – Dyrektor Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie

Günter Quiel – historyk, regionalista, Prezes Stowarzyszenia wspierającego odbudowę Fary Gubińskiej z siedzibą w Guben

Cord Panning – Fundacja „Park Księcia Pücklera w Bad Muskau”

Panel ” Fortyfikacje, umocnienia”

Prof. Wojciech Eckert, Uniwersytet Zielonogórski

Ryszard Skonieczek, Wójt Gminy Lubrza

Ryszard Skałba – Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Panel  ”Historia i tradycje winiarstwa”

Dr Arkadiusz Cincio, Muzeum Ziemi Lubuskiej

Przemysław Karwowski, historyk winiarstwa

Lothar Müller, członek Stowarzyszenia Gubener Weinbau e.V.