Monthly Archives: Grudzień 2017

Poszukiwano przestrzeni współpracy

 

 

 

 

 

 

1 grudnia br. na spotkaniu w Ekonomiku miasto Gorzów oraz przedstawiciele Lubuskiej Organizacji Pracodawców i Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii BERUFSFÖRDERUNGSWERK  E.V. szukali wspólnych przestrzeni do współpracy przy realizacji Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ul. Warszawskiej 48.

 

Agnieszka Beszczyńska – kierownik Referatu Projektów Edukacyjnych przedstawiając koncepcję Centrum przy Warszawskiej 48 podkreśliła, że wszystko idzie planowo. Jest już pozwolenie na budowę, projekt inwestorski będzie gotowy do końca roku, a otwarcie zaplanowano na jesień 2019 roku.  A. Beszczyńska zaznaczyła, że CEZiB będzie szkolić młodzież w deficytowych zawodach, a pracownie zostaną wyposażone według podpowiedzi pracodawców. Wspólnie z nimi wyznaczono już tzw. złote umiejętności i z pracodawcami miasto planuje uzgadniać programy nauczania.

W imieniu miasta A. Beszczyńska podziękowała  przedstawicielom BERUFSFÖRDERUNGSWERK  E.V.   za możliwość odbycia wizyty studyjnej, która bardzo pomogła w przygotowaniu pracowni budowlanej i stolarskiej. Zakres działań Zakładu przybliżył Jörg Lehmann, dyrektor funkcjonującego w ramach BERUFSFÖRDERUNGSWERK  E.V.   Centrum Praktycznego we Frankfurcie nad Odrą. Zaznaczył jednocześnie, że utrzymuje on w rejonie Brandenburgii trzy ośrodki, które zajmują się kształceniem na poziomie szkoły średniej, dokształcaniem, przekwalifikowaniem zawodowym oraz innymi zadaniami edukacyjnymi.

Przewodniczący LOP Henryk Maciej Woźniak wyraził uznanie dla sposobu realizacji szkolnictwa zawodowego za Odrą, który na zasadzie „kopiuj wklej” można przenieść na teren naszego Regionu. Zaznaczył, że LOP wpisuje się w scenariusz przyszłych zadań na rzecz naprawy kształcenia zawodowego, zaś skupieni w organizacji pracodawcy chcą wnieść swój udział w tworzenie miejsca, które ma szansę stać się sukcesem całego Regionu.

Sposób kształcenia zawodowego w Brandenburgii chwalił też honorowy prezes LOP Ryszard Barański, bo z pracodawcami lubuskimi wielokrotnie miał okazję być w zakładach w Berlinie oraz w działających przy nich szkołach zawodowych. Widział, że uczniowie w ramach nauki wykonywali takie same podzespoły jak w przyszłym zakładzie pracy. – Mam nadzieję, że do takiego modelu też dojdziemy – dodał.

H.M.Woźniak przedstawił odpowiedź  Ministerstwa Edukacji  Narodowej na apel Lubuskiej Organizacji Pracodawców w sprawie rozwoju kształcenia zawodowego.  Wyraził zadowolenie, że zawarte w apelu oczekiwania środowisk pracodawców są nie tylko przedmiotem namysłu, ale także przedstawionych w piśmie konkretnych prac legislacyjnych nad zmianą systemu kształcenia zawodowego.

J. Lehmannowi podobało się, że nowoczesne centrum zawodowe powstaje w Gorzowie na bazie już istniejących obiektów, w centrum miasta – a nie tak jak w Brandenburgii – na obrzeżach. Zapewnił, że zakład we Frankfurcie chętnie włączy się w realizację centrum przy Warszawskiej 48 , bo w branży budowlanej już od dawna utrzymuje kontakty z gorzowską Budowlanką.

Podczas spotkania ustalono, że wspólną przestrzenią do współpracy miasta z Lubuską Organizacją Pracodawców i  BERUFSFÖRDERUNGSWERK E.V. przy tworzeniu Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu mógłby być m.in.  udział w tworzeniu innowacyjnych programów nauczania dla branż CEZiB – automotive, budowlanej, stolarskiej, metalowej.

Kolejne spotkanie organizacyjne w tej sprawie zaplanowano na 11 stycznia 2018 r.

Spotkanie zespołu realizującego projekt EuRegioNet

 

 

 

Barrieren reduzieren – gemeinsame Stärken nutzen!

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!

 

 

W dniu 30 listopada 2017 r. odbyło się w Gorzowie Wielkopolskim spotkanie zespołu realizującego projekt EuRegioNet z Zarządem Lubuskiej Organizacji Pracodawców i przedsiębiorcami z Euroregionu Pro Europa Viadrina.

Na spotkanie przybyli :
Henryk Maciej Woźniak, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów PUBR sp. z o.o. w Międzyrzeczu, przewodniczący Zarządu LOP, koordynator projektu,
Krzysztof Kielec, prezes Zarządu KSSSE S.A. w Kostrzynie n/O,
Krzysztof Częstochowski, prezes Zarządu PKS sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim,
Tadeusz Jacek, prezes Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowego „TRANSHAND” w Słubicach,
Elżbieta Zdrzałka, właściciel PUH SANITEX Jan i Elżbieta Zdrzałka w Gorzowie Wielkopolskim,
Zbigniew Marcinkiewicz, pełnomocnik Zarządu LOP,
Zbigniew Rudowicz, Zakład Mechaniczny MESTIL w Gorzowie Wielkopolskim,
Dariusz Mukomilow, prezes SINUS Polska sp. z o.o. w Międzyrzeczu,
Andrzej Dzierliński, pełnomocnik Zarządu LOP,
Ryszard Barański, honorowy przewodniczący Zarządu LOP, członek Rady Projektu,
Józef T. Finster, pełnomocnik Zarządu LOP, kierownik projektu,
Małgorzata Ziętek, biuro LOP,
Marlena Girsa, asystent projektowy,
Joanna Sondej-Pierzyńska, asystent projektowy.
Spotkanie otworzył wiceprzewodniczący Zarządu LOP Krzysztof Częstochowski, który powitał gości i zreferował relacje przy jego realizacji między zespołem projektu i Zarządem.
Kierownik projektu Józef T. Finster i asystent projektu Marlena Girsa przedstawili sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od 1 kwietnia do 30 października 2017 roku złożone w terminie do ILB w Poczdamie (drogą elektroniczną). Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane działania i wskaźniki rezultatu. Najważniejsze to:
* Konferencja Otwarcia projektu 29 czerwca 2017. r. w Gorzowie Wielkopolskim, w której uczestniczyło 108 podmiotów gospodarczych i społecznych z Polski i Niemiec,
* Spotkanie inicjujące stworzenie Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych w Janczewie (49 podmiotów),
* Spotkanie Regionalne w Mironicach z udziałem minister E. Rafalskiej, władz rządowych
i samorządowych województwa lubuskiego oraz gości z Brandenburgii i Saksonii (105 uczestników).

Podsumowania spotkania dokonał koordynator projektu H.M. Wożniak, który podziękował zespołowi
i partnerom projektu za realizację zadań. Stwierdził, że ten trzyletni projekt realizowany na pograniczu polsko-niemieckim przyczyni się do wzrostu gospodarczego po obu stronach granicy i usieciowienia relacji społecznych oraz transgranicznych więzi przedsiębiorców.