Monthly Archives: Październik 2018

Konferencja „Integracja europejska – szlakiem Interreg”

W dniu 17 października 2018 roku o godzinie 11:00 w Hotelu Mieszko w Gorzowie odbyła się konferencja pot tytułem „Integracja europejska – szlakiem Interreg”, organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Regionalny Punkt Kontaktowy Współpracy INTERREG VA BB – PL 2014-2020.

Podczas konferencji zostały przedstawione informacje na temat Programu INTERREG V A BB-2018, współpracy transgranicznej na polsko-niemieckim pograniczu oraz sytuacji społeczno-politycznej w Republice Federalnej Niemiec.

Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak otworzyła konferencję. Wśród innych ważnych gości na konferencji którzy przedstawili swoje prezentacje można wymienić:

 • Tadeusz Jędrzejczak – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
  • „Program Współpracy Interreg VA BB – PL 2014 – 2020”
  • „Wpływ Programu Interreg VA BB – PL 2014 – 2020 na rozwój Województwa Lubuskiego”
 • Dr Egle Spud / Dorota Witoldson – Europaische Kommission Generaldirektion Regionalpolitik Und Stadtentwicklung
  • Interreg po 2020 roku
 • Prof. dr hab. Czesław Osękowski – Uniwersytet Zielonogórski
  • „Polityka europejska Niemiec”
 • Ursula Bretschneider – Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Interreg VA BB – PL 2014-2020, Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Landu Brandenburgia
  • Stan wdrażania Programu Współpracy Interreg VA BB – PL 2014 – 2020″
 • Toralf Schiwietz/Krzysztof Szydłak – Euroregion PRO EUROPA VIADRINA
  • „Rola Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA w kształtowaniu współpracy transgranicznej na pograniczu lubusko-brandenburskim”
 • Reprezentacja Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie
  • „Polsko-Niemieckie Forum Ginekologiczne
 • Reprezentacja miast Seelow i Kostrzyna nad Odrą,
  • „Miejsca pamięci Odry i Warty”
 •  Reprezentacja miast Zielonej Góry i Cottbus
  • „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu”
 • Reprezentacja gminy Dobiegniew
  • „Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej”

Na konferencji projekt EuRegioNet reprezentował Józef T. Finster, kierownik projektu, oraz asystenci projektu, Marlena Girsa oraz Jakub Sójka.

Warsztaty „Odpady – Zmiany 2019”

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na Warsztaty: „Odpady – zmiany 2019” .

Adresaci: Wytwórcy odpadów przemysłowych. Podmioty prowadzące: zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, transport odpadów, pośrednicy w obrocie odpadami, sprzedawcy odpadów, inne podmioty świadczące usługi w obszarach związanych z gospodarką odpadami.
Cel: Skonkretyzowanie wymagań prawnych gospodarki odpadami przemysłowymi w okresie 2018 – 2019 r. Dostarczenie praktycznych informacji dot. istotnych aspektów  gospodarki odpadami 2018 – 2019.
Tematyka:
 1. Regulacje prawne 2018-2019/20 dot. gospodarki odpadami– obowiązki  przedsiębiorców po nowemu.
 2. Praktyczne aspekty gospodarowania odpadami i dostosowania przedsiębiorstw do nowych wymagań 2018 – 2019.
 3. Wymiana doświadczeń uczestników warsztatów i prelegentów.
Termin: 6 listopada 2018 od godziny 10.00 do 14:30 (rejestracja uczestników
od 9:30).
Miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herbarta
w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107 sala wykładowa nr 110, I piętro.
Odpłatność:
 • 390,00 zł/ os.
Załączniki:
 • Program Warsztatów „Odpady – zmiany 2019”
 • Zgłoszenie na Warsztaty „Odpady – zmiany 2019”
UWAGA: Przed przystąpieniem do szkolenia należy wysłać wypełnione zgłoszenie na warsztaty oraz uiścić opłatę przelewem na konto: SIMP-u Oddział w Gorzowie Wielkopolskim PL 18 1060 0076 0000 4020 3001 9384

Ilość miejsc na szkolenie ograniczona – o uczestnictwie
w warsztatach decyduje kolejność zgłoszenia oraz wpłaty.

Serdecznie zapraszamy
       

Załączniki:

Warsztaty „Odpady – Zmiany 2019” – Program

Warsztaty „Odpady – Zmiany 2019” – Karta Zgłoszenia Uczestników

Zamiana Niemiecko-Polska

W dniu 15 października 2018 roku odbyło się w Gorzowie Wielkopolskim posiedzenia Rady Projektu EuRegioNet. Omówiono efekty działania grup roboczych partnerów i problemy związane z realizacją projektu.
Zgodnie z Regulaminem Rady nastąpiło przekazanie stronie polskiej funkcji Przewodniczącego Rady Projektu EuRegioNet. Pan Uwe Hoppe przekazał przewodniczenie Radzie Projektu EuRegioNet panu Ryszardowi Barańskiemu i objął funkcję wiceprzewodniczącego.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – Raport Roczny 2017

Zamieszczony poniżej raport roczny Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej z roku 2017.

Pracodawcy RP – Raport roczny 2017

Protokół ze spotkania projektu EuRegioNet w Gubinie

 

 

 

Spotkanie robocze w ramach projektu „EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów”

Arbeitstreffen im Rahmen des Projektes „EuRegioNet- Internationalisierung von Netzwerken und Clustern“

Gubin, 02.10.2018

 

Uczestnicy/Teilnehmer:

Mariusz Welman  –   Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Andrzej Adamczyk – Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Józef Finster – Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wlkp.

Heike Gensing – Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH

Gunnar Pajer – Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH

Nieobecni przedstawiciele CIT GmbH Forst.

 

Program(m)

1:  Stan rozliczeń i wypłat  |  Stand Abrechnungen und Auszahlungen

2:  Stan ewaluacji i wnioski – rozpoczęcie wyboru 8 SK, które będą wspierane przez projekt (niektóre są już znane)  | Stand Evaluierungen und Schlussfolgerungen – Start zur Auswahl der 8 durch das Projekt zu unterstützenden NWC (einige sind ja schon bekannt).

Każdy partner projektu krótko sformułuje (w trakcie 10-minutowego wystąpienia) jaki partner dla tych w swoim regionie wspieranych SK powinien być szukany przez innych partnerów projektu.

Jeder Projektpartner formuliert kurz (10 min.), welche Partner für die in seiner Region zu unterstützenden NWC durch die jeweils anderen Projektpartner gesucht werden sollen.

3: Zaplanowanie dalszych kroków w projekcie | Weitere Planung der Schritte im Projekt

4: Sprawy różne | Sonstiges

 

Sprawy ogólne:

Prośba ogólna od G.Pajera : gdy ktoś nie może wziąć udziału w spotkaniach roboczych w ramach projektu,  to proszony jest każdorazowo o przekazanie odpowiedniej informacji.

 

Kolejka do władzy

Ostatnie tygodnie to rozmowy organizacji pracodawców w całej Polsce z kandydatami na samorządowe stanowiska wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast liczących powyżej 50.000 mieszkańców. Nasze zaintersowamie budzą też wybory do pozostałych szczebli tj.  samorządów powiatowych i wojewódzkich. Jako organizacja apolityczna nie popieramy imiennie konkretnych kandydatów. Nie pozostajemy jednak bierni w czasie procesu wyborczego, gdyż bardzo często od wyboru konkretnej osoby zależą relacje pomiędzy samorządem gminnym a pracodawcami. Nie pozostajemy bierni gdy w przedsiębiorstwach naszych członków toczy się dyskusja między pracownikami, a często padają z ich strony pytania do pracodawców. Dlatego spotykamy i bedziemy się spotykać z kandydatami do samorządów gminnych. Sebastian Pieńkowski, kandydat na prezydenta –  obecny przewodniczący Rady Miasta Gorzowa spotkał się z pracodawcami i Zarządem Lubuskiej Organizacji Pracodawców / ale byli też obecni pracodawcy niestowarzyszeni/ w dniu 04 pażdziernika br. Przez kilka godzin trwała konkretna i owocna dyskusja o problemach koniecznych do rozwiązania w kolejnej kadencji samorządu. Są to m.inn. problemy z przekształceniami własnościowymi gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i nierówne traktowanie podmiotów zagranicznych i lokalnych, oczywiście na niekorzyść tych ostatnich. W środę  gościliśmy kandydatkę na urząd prezydenta Miasta Gorzowa  panią Martę Bejnar – Bejnarowicz i kandydata na radnego Krzysztofa Kochanowskiego. Wielogodzinna dyskusja i pytania oraz polemiki świadczyły, że rozmowa o roli i funkcjach samorządów nie może się odbywać tylko w okresie wyborczym, a później to lata milczenia. Zwrócono uwagę na niekorzystne projekty Miasta dotyczące „Centrum Przesiadkowego” i problemy komunikacyjne na węźle S3 Gorzów Południe. Spotkanie trwało tak długo, że prezes LOP Henryk M. Woźniak musiaaaaaaaaał  je zakończyć. We wtorek 16 pażdziernika 2018 roku spotykamy sie z Robertem Surowcem, na codzień pracodawcą i dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Kolejny kandydat na urząd prezydenta Miasta to doświadczony samorządowiec i pracodawca, liczymy więc na konstruktywną dyskusję i otwarcie się na problemy pracodawców. Wcześniej naszym gościem był prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i kandydat na kolejną kadencję pan Jacek Wójcicki. Do ciszy wyborczej przeprowadzimy jeszcze kilka otwartych spotkań na które serdecznie zapraszamy.

Pracodawcy Euroregionu w EuRegioNecie

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja drugiego okresu projektu EuRegioNet była przedmiotem spotkania pracodawców i samorządowców z terenu euroregionu Pro Europa Viadrina. Goście przybyli z Międzyrzecza, Słubic, Kostrzyna nad Odrą, a nawet a województwa zachodniopomorskiego. Gośćmi honorowymi byli : przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego pan Sebastian Pieńkowski i wicemarszałek Lubskiego Sejmiku Gospodarczego pan Ryszard Barański. W dniu 04 października 2018 roku w siedzibie  Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim zespół realizujący Projekt zaprezentował działania i realizację wskaźników rezultatu w kolejnym periodzie projektu. W trakcie spotkania pan Roman Dziduch – przedstawiciel Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z Kostrzyna nad Odrą / na zdjęciu/ podpisał Umowę przystąpienia do Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych. Podsumowaniem działań i celami na następny okres realizacyjny zakończył spotkanie Henryk M. Woźniak – koordynator projektu EuRegioNet.

Konferencja Westpomeranian Greenfield

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 20-21 września br. w obiektach Las Golf Resort w Choszcznie odbyła się konferencja, której organizatorem była firma Szabalkin.com., a partnerem głównym „Pracodawcy Rzeczypospolitej”. Gościem specjalnym konferencji Westpomeranian Greenfield – potencjał inwestycyjny Pomorza Zachodniego  był prof. Bogusław Liberadzki wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Jego wystąpienie dotyczyło „zagrożeń dla Polski wynikających z tworzenia Europy dwóch prędkości”. Konferencję  poprowadził Andrzej Person – znany polityk, golfista oraz komentator sportowy. Impreza zgromadziła liczne grono inwestorów z kraju i zagranicy. Patronat nad wydarzeniem objęła m.in. Ambasador Republiki Indii, Ambasador Republiki Wietnamu, Minister Inwestycji i Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji I Handlu, a także marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz prezydent Miasta Szczecina.

W panelu pod hasłem „Inwestuj, rozwijaj, skorzystaj” oferty dla inwestorów zostały zaprezentowane przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą /partner wydarzenia/, która pokazała swoją historię rozwoju oraz przedstawiła  nowe regulacje prawne dotyczące inwestowania w strefie. Maciej Borowski oraz Roman Dziduch mówili o przyszłości jaka rysuje się dla przedsiębiorców chcących skorzystać z preferencji strefowych.  K-SSSE jest członkiem Lubskiej Organizacji Pracodawców, a prezes Zarządu Krzysztof Kielec, wiceprzewodniczącym Zarządu LOP.

„Razem możemy więcej! Kooperacja przedsiębiorców, jako skuteczna forma rozwoju biznesu. Osiągnięcie efektu synergii poprzez tworzenie związków i stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców” to hasło kolejnego panelu , który  zrealizowany został przez organizację: PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ,  najstarszą i największą organizację pracodawców w Polsce, działającą od 1989 roku, reprezentującą 19 tysięcy firm (w przeważającej większości prywatnych), zatrudniających przeszło 5 mln osób. W panelu tym profesor dr hab. Monika Gładoch, doradca prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego skupiła się na omówieniu aktywności Pracodawców RP w zakresie legislacji , np. w tylko w 2017 roku Pracodawcy RP opracowali ponad 800 opinii prawnych i wniosków legislacyjnych mających istotny wpływ na jakość stanowienia prawa, głównie prawa podatkowego oraz prawa pracy  /przez Sejm i Senat RP/ dbając o interesy pracodawców. Henryk Maciej Woźniak – prezes Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim w swoim wystąpieniu skupił się na dwóch kwestiach:

 1. lobbingu na rzecz środowiska pracodawców na poziomie regionu. Stwierdził, że istnienie Organizacji stwarza możliwość legalnego i sformalizowanego zabiegania o interesy środowiska pracodawców we władzach województwa, powiatu i gminy.
 2. gospodarczej kooperacji i korzyściach dla środowiska na przykładzie Lubuskiego Klastra Metalowego, który został założony przez LOP 10 lat temu, a także nowej inicjatywy w tym zakresie – pierwszego w Europie transgranicznego Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych, który LOP powołał 7 września 2018 roku.

Warto być razem –  podsumował HMW, bo razem łatwiej, bo razem taniej, bo razem bezpieczniej walczyć o wspólne interesy pracodawców.

Podczas pierwszego dnia konferencji obecny był patron medialny TVP  3, który przygotował obszerną relację z konferencji, oraz wywiady z M. Gładych, H.M. Woźniakiem i B.Liberadzkim zaprezentowane w kilku wydaniach kroniki – magazynu informacyjnego TVP3 na antenie telewizyjnej oraz w internecie.

Link do materiału : https://szczecin.pl/39111898/830-210918

XVI Seminaryjno-Integracyjne Spotkanie Pracodawców w Mironicach

FRIDAY EVENTLOP 2018 MIRONICE

7 września 2018 roku odbyło się w Mironicach XVI Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie którego patronami byli:  pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego i pan dr Andrzej  Malinowski – prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej. Hasło Spotkania to „Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – miejsce dla inwestycji z przyszłością”. Prezes Henryk M. Woźniak i wiceprezes Krzysztof Kielec w imieniu Zarządu LOP zaprosili na spotkanie wybitnych Gości. Przybyli m. in. minister Przedsiębiorczości i Technologii pani Jadwiga Emilewicz, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska pan Marek Surmacz, Wojewoda Lubuski pan Władysław Dajczak, wiceprezydent Pracodawców RP pan Marcin Pawlak, przewodniczący Rady Miasta Gorzowa pan Sebastian Pieńkowski, wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego pan Ryszard Barański, czy pan Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, który odczytał list PATRONKI, Marszałek Elżbiety A. PolakModeratorem Spotkania był wiceprzewodniczący Krzysztof Częstochowski.