Daily Archives: 4 października 2018

Konferencja Westpomeranian Greenfield

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 20-21 września br. w obiektach Las Golf Resort w Choszcznie odbyła się konferencja, której organizatorem była firma Szabalkin.com., a partnerem głównym „Pracodawcy Rzeczypospolitej”. Gościem specjalnym konferencji Westpomeranian Greenfield – potencjał inwestycyjny Pomorza Zachodniego  był prof. Bogusław Liberadzki wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Jego wystąpienie dotyczyło „zagrożeń dla Polski wynikających z tworzenia Europy dwóch prędkości”. Konferencję  poprowadził Andrzej Person – znany polityk, golfista oraz komentator sportowy. Impreza zgromadziła liczne grono inwestorów z kraju i zagranicy. Patronat nad wydarzeniem objęła m.in. Ambasador Republiki Indii, Ambasador Republiki Wietnamu, Minister Inwestycji i Rozwoju, Polska Agencja Inwestycji I Handlu, a także marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz prezydent Miasta Szczecina.

W panelu pod hasłem „Inwestuj, rozwijaj, skorzystaj” oferty dla inwestorów zostały zaprezentowane przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą /partner wydarzenia/, która pokazała swoją historię rozwoju oraz przedstawiła  nowe regulacje prawne dotyczące inwestowania w strefie. Maciej Borowski oraz Roman Dziduch mówili o przyszłości jaka rysuje się dla przedsiębiorców chcących skorzystać z preferencji strefowych.  K-SSSE jest członkiem Lubskiej Organizacji Pracodawców, a prezes Zarządu Krzysztof Kielec, wiceprzewodniczącym Zarządu LOP.

„Razem możemy więcej! Kooperacja przedsiębiorców, jako skuteczna forma rozwoju biznesu. Osiągnięcie efektu synergii poprzez tworzenie związków i stowarzyszeń zrzeszających przedsiębiorców” to hasło kolejnego panelu , który  zrealizowany został przez organizację: PRACODAWCY RZECZYPOSPOLITEJ,  najstarszą i największą organizację pracodawców w Polsce, działającą od 1989 roku, reprezentującą 19 tysięcy firm (w przeważającej większości prywatnych), zatrudniających przeszło 5 mln osób. W panelu tym profesor dr hab. Monika Gładoch, doradca prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego skupiła się na omówieniu aktywności Pracodawców RP w zakresie legislacji , np. w tylko w 2017 roku Pracodawcy RP opracowali ponad 800 opinii prawnych i wniosków legislacyjnych mających istotny wpływ na jakość stanowienia prawa, głównie prawa podatkowego oraz prawa pracy  /przez Sejm i Senat RP/ dbając o interesy pracodawców. Henryk Maciej Woźniak – prezes Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim w swoim wystąpieniu skupił się na dwóch kwestiach:

  1. lobbingu na rzecz środowiska pracodawców na poziomie regionu. Stwierdził, że istnienie Organizacji stwarza możliwość legalnego i sformalizowanego zabiegania o interesy środowiska pracodawców we władzach województwa, powiatu i gminy.
  2. gospodarczej kooperacji i korzyściach dla środowiska na przykładzie Lubuskiego Klastra Metalowego, który został założony przez LOP 10 lat temu, a także nowej inicjatywy w tym zakresie – pierwszego w Europie transgranicznego Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych, który LOP powołał 7 września 2018 roku.

Warto być razem –  podsumował HMW, bo razem łatwiej, bo razem taniej, bo razem bezpieczniej walczyć o wspólne interesy pracodawców.

Podczas pierwszego dnia konferencji obecny był patron medialny TVP  3, który przygotował obszerną relację z konferencji, oraz wywiady z M. Gładych, H.M. Woźniakiem i B.Liberadzkim zaprezentowane w kilku wydaniach kroniki – magazynu informacyjnego TVP3 na antenie telewizyjnej oraz w internecie.

Link do materiału : https://szczecin.pl/39111898/830-210918

XVI Seminaryjno-Integracyjne Spotkanie Pracodawców w Mironicach

FRIDAY EVENTLOP 2018 MIRONICE

7 września 2018 roku odbyło się w Mironicach XVI Spotkanie Seminaryjno-Integracyjne Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie którego patronami byli:  pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego i pan dr Andrzej  Malinowski – prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej. Hasło Spotkania to „Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – miejsce dla inwestycji z przyszłością”. Prezes Henryk M. Woźniak i wiceprezes Krzysztof Kielec w imieniu Zarządu LOP zaprosili na spotkanie wybitnych Gości. Przybyli m. in. minister Przedsiębiorczości i Technologii pani Jadwiga Emilewicz, zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska pan Marek Surmacz, Wojewoda Lubuski pan Władysław Dajczak, wiceprezydent Pracodawców RP pan Marcin Pawlak, przewodniczący Rady Miasta Gorzowa pan Sebastian Pieńkowski, wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego pan Ryszard Barański, czy pan Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, który odczytał list PATRONKI, Marszałek Elżbiety A. PolakModeratorem Spotkania był wiceprzewodniczący Krzysztof Częstochowski.