Daily Archives: 11 października 2018

Kolejka do władzy

Ostatnie tygodnie to rozmowy organizacji pracodawców w całej Polsce z kandydatami na samorządowe stanowiska wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast liczących powyżej 50.000 mieszkańców. Nasze zaintersowamie budzą też wybory do pozostałych szczebli tj.  samorządów powiatowych i wojewódzkich. Jako organizacja apolityczna nie popieramy imiennie konkretnych kandydatów. Nie pozostajemy jednak bierni w czasie procesu wyborczego, gdyż bardzo często od wyboru konkretnej osoby zależą relacje pomiędzy samorządem gminnym a pracodawcami. Nie pozostajemy bierni gdy w przedsiębiorstwach naszych członków toczy się dyskusja między pracownikami, a często padają z ich strony pytania do pracodawców. Dlatego spotykamy i bedziemy się spotykać z kandydatami do samorządów gminnych. Sebastian Pieńkowski, kandydat na prezydenta –  obecny przewodniczący Rady Miasta Gorzowa spotkał się z pracodawcami i Zarządem Lubuskiej Organizacji Pracodawców / ale byli też obecni pracodawcy niestowarzyszeni/ w dniu 04 pażdziernika br. Przez kilka godzin trwała konkretna i owocna dyskusja o problemach koniecznych do rozwiązania w kolejnej kadencji samorządu. Są to m.inn. problemy z przekształceniami własnościowymi gruntów będących w użytkowaniu wieczystym i nierówne traktowanie podmiotów zagranicznych i lokalnych, oczywiście na niekorzyść tych ostatnich. W środę  gościliśmy kandydatkę na urząd prezydenta Miasta Gorzowa  panią Martę Bejnar – Bejnarowicz i kandydata na radnego Krzysztofa Kochanowskiego. Wielogodzinna dyskusja i pytania oraz polemiki świadczyły, że rozmowa o roli i funkcjach samorządów nie może się odbywać tylko w okresie wyborczym, a później to lata milczenia. Zwrócono uwagę na niekorzystne projekty Miasta dotyczące „Centrum Przesiadkowego” i problemy komunikacyjne na węźle S3 Gorzów Południe. Spotkanie trwało tak długo, że prezes LOP Henryk M. Woźniak musiaaaaaaaaał  je zakończyć. We wtorek 16 pażdziernika 2018 roku spotykamy sie z Robertem Surowcem, na codzień pracodawcą i dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Kolejny kandydat na urząd prezydenta Miasta to doświadczony samorządowiec i pracodawca, liczymy więc na konstruktywną dyskusję i otwarcie się na problemy pracodawców. Wcześniej naszym gościem był prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i kandydat na kolejną kadencję pan Jacek Wójcicki. Do ciszy wyborczej przeprowadzimy jeszcze kilka otwartych spotkań na które serdecznie zapraszamy.