Daily Archives: 12 października 2018

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – Raport Roczny 2017

Zamieszczony poniżej raport roczny Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej z roku 2017.

Pracodawcy RP – Raport roczny 2017

Protokół ze spotkania projektu EuRegioNet w Gubinie

 

 

 

Spotkanie robocze w ramach projektu „EuRegioNet- internacjonalizacja sieci i klastrów”

Arbeitstreffen im Rahmen des Projektes „EuRegioNet- Internationalisierung von Netzwerken und Clustern“

Gubin, 02.10.2018

 

Uczestnicy/Teilnehmer:

Mariusz Welman  –   Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Andrzej Adamczyk – Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

Józef Finster – Lubuska Organizacja Pracodawców w Gorzowie Wlkp.

Heike Gensing – Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH

Gunnar Pajer – Business and Innovation Centre Frankfurt Oder GmbH

Nieobecni przedstawiciele CIT GmbH Forst.

 

Program(m)

1:  Stan rozliczeń i wypłat  |  Stand Abrechnungen und Auszahlungen

2:  Stan ewaluacji i wnioski – rozpoczęcie wyboru 8 SK, które będą wspierane przez projekt (niektóre są już znane)  | Stand Evaluierungen und Schlussfolgerungen – Start zur Auswahl der 8 durch das Projekt zu unterstützenden NWC (einige sind ja schon bekannt).

Każdy partner projektu krótko sformułuje (w trakcie 10-minutowego wystąpienia) jaki partner dla tych w swoim regionie wspieranych SK powinien być szukany przez innych partnerów projektu.

Jeder Projektpartner formuliert kurz (10 min.), welche Partner für die in seiner Region zu unterstützenden NWC durch die jeweils anderen Projektpartner gesucht werden sollen.

3: Zaplanowanie dalszych kroków w projekcie | Weitere Planung der Schritte im Projekt

4: Sprawy różne | Sonstiges

 

Sprawy ogólne:

Prośba ogólna od G.Pajera : gdy ktoś nie może wziąć udziału w spotkaniach roboczych w ramach projektu,  to proszony jest każdorazowo o przekazanie odpowiedniej informacji.