Daily Archives: 16 października 2018

Zamiana Niemiecko-Polska

W dniu 15 października 2018 roku odbyło się w Gorzowie Wielkopolskim posiedzenia Rady Projektu EuRegioNet. Omówiono efekty działania grup roboczych partnerów i problemy związane z realizacją projektu.
Zgodnie z Regulaminem Rady nastąpiło przekazanie stronie polskiej funkcji Przewodniczącego Rady Projektu EuRegioNet. Pan Uwe Hoppe przekazał przewodniczenie Radzie Projektu EuRegioNet panu Ryszardowi Barańskiemu i objął funkcję wiceprzewodniczącego.