Monthly Archives: Listopad 2018

Jesienne inspiracje EuRegioNetu

Popołudniem,  21 listopada 2018 roku, na zaproszenie koordynatora projektu EuRegioNet  pana Henryka MWoźniaka, w siedzibie LOP w Gorzowie spotkali się tym razem przedstawiciele środowisk twórczych, stowarzyszeń działających na rzecz społeczności lokalnych i współpracy transgranicznej, przedsiębiorcy z Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz wyższych uczelni regionu aby omówić wpływ projektu EuRegioNet na rozwój transgranicznej infrastruktury komunikacji bezpośredniej i społecznej. Kanclerz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie pan Roman Gawroniak zwrócił uwagę na zmieniający się charakter Uczelni, rozwijającej  kierunki techniczne i otwierającej się na nauczanie dualne we współpracy z pracodawcami. Uczelnia przyjmuje charakter ponad regionalny i w związku z tym konieczny jest rozwój korytarzy transportowych na odcinku Brandenburgia – Lubuskie, aby mogła przyjmować studentów w sposób podobny do Uniwersytetu Europejskiego Europa Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. H.M. Woźniak, który przewodniczył Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego , w dniach 7-8 listopada w Mierzęcinie, przedstawił Stanowisko Rady w sprawie rozwoju komunikacji kolejowej na linii nr 203 i jej elektryfikacji, ale także układu komunikacyjnego, budowy mostów i obwodnic w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Kietz/Kustrin w Brandenburgii. W tej sprawie wypowiedzieli się tez znani architekci- Roman Ropela Leszek Horodyski. zwrócili uwagę na wąskie gardła układów komunikacyjnych pogranicza, a zwłaszcza konieczność budowy Centrum Przesiadkowego w Gorzowie. Umożliwi ono swobodny, płynny i większy przepływ ludzi i towarów na linii Europa – Berlin – Gorzów i dalej. Ma to również charakter miastotwórczy. Tworzenie nowych sieci i klastrów /SK/  na pograniczu polsko – niemieckim realizowane w ramach projektu EuRegioNet przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego tych terenów,  wymiany kulturowej, przepływu technologii i ludzi oraz nawiązywaniu współpracy transgranicznej w wielu obszarach działalności ludzkiej – podsumował H.M. Woźniak. Konieczne jest wsparcie tych działań przez samorządy lokalne i wojewódzkie ale także przez administrację państwową – stwierdził  vice marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego pan Ryszard Barański. 

Jesienne ewolucje w LOP

13 listopada, nomen omen, był dniem rozpoczęcia realizacji nowej koncepcji zarządzania i współpracy środowisk pracodawców w ich oddziaływaniu na realizację zmian w edukacji zawodowej i dualnej. Zarząd na wniosek prezesa H. M. Woźniaka powołał na stanowisko pełnomocnika Zarządu ds. szkół wyższych i zawodowych pana dr Bogusława Bukowskiego. Dr B. Bukowski na co dzień prezesuje Zarządowi Gorzowskiemu Rynkowi Hurtowemu S.A. Jest jednocześnie wykładowcą na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie. Ma duże doświadczenie we współpracy z biznesem, gdyż przez wiele lat zajmował się w Urzędzie Miasta Gorzowa ściąganiem inwestorów, promocją Miasta i współpracą z przedsiębiorcami. Dr B. Bukowski przedstawił swoją wizję edukacji zawodowej i dualnej na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego.

Dofinansowanie informatyzacji opieki zdrowotnej

 

Dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów szkolenia świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Prezes NFZ 6 listopada br. podpisał Zarządzenie w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów szkolenia świadczeniodawców.

Narodowy Fundusz Zdrowia może przekazać środki na dofinansowanie informatyzacji opieki zdrowotnej oraz szkoleń w tym zakresie. Na ten cel w skali kraju przeznaczonych zostało 50 milionów złotych. Z tej kwoty Lubuski OW NFZ otrzymał [b]1 milion 293 tys. złotych[/b]. O dofinansowanie takie mogą się ubiegać podmioty medyczne mające podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wystawiający zwolnienia lekarskie lub w których zatrudnieni są lekarze wystawiający te zaświadczenia. Decyzję o dofinansowaniu podejmuje dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wniosek o udzielenie dofinansowania wraz z wymienionymi w zarządzeniu dokumentami należy złożyć do 15 grudnia 2018 r.

W przypadku pytań związanych z wypełnieniem wniosku proszę o kontakt pod następującymi numerami telefonów:

  1. 68/328 76 14 – Wydział Ekonomiczno-Finansowy i Rozliczeń Międzynarodowych;
  2. 68/328 76 07 – Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
  3. 68/328 77 82 – Wydział Informatyki.

Giełda nad Odrą

Przed realizacją linii Odra – Nysa w 1945 roku Kietz był zachodnim przedmieściem miasta Küstrin, podczas gdy pozostałe dzielnice utworzyły obecny Kostrzyn nad Odrą. W 1954 roku władze NRD podjęły próbę zmiany nazwy miejscowości na Friedensfelde (dosłowniePola Pokoju„). W plebiscycie w 1991 roku mieszkańcy głosowali za „Küstrin – Kietz”.
W tej niewielkiej miejscowości nad Odrą i granicy z Polską odbyła się 9 listopada 2018 roku Polsko – niemiecka giełda partnerska. Na stoisku prezentujacym 3 letni projekt EuRegioNet z materiałami promującymi projekt byli : Gunnar Pajer – lider projektu z Business and Innovation Centre z Frankfurtu nad Odrą, Andrzej Adamczyk i Mariusz Welman z Euroregionu Sprewa – Nysa – Bóbr i Józef T. Finster z Lubuskiej Organizacji Pracodawców.
W spotkaniu wzięli też udział dyrektorzy Euroregionów ; Bożena Buchowicz ESNB z Gubina, Krzysztof Szydłak  EPEV z Gorzowa, T. Schiwietz EPEV z Frankfurtu (O), A. Gronwald i P. Bartnik  z Euroregionu Pomerania.