15 lat Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

15 lat Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego

Jubileusz 15-lecia Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego odbył się 21 października w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach Polsko-Niemieckich Warsztatów Samorządu Gospodarczego pod Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak. Tu kilka zdjęć.

Pełna relacja w zakładce „Działalność LSG”. W tym miejscu podziękowania dla współorganizatorów, patronów i sponsorów, którymi byli:

11kssseLogopatronatimage002BIC Logo

projekt wspolfinansowany

_DSC0894_DSC0919_DSC1120 (2)DSC04044

_DSC0947_DSC0907_DSC1285

DSC04046DSC04063

 

*******************************

********************************************************************************************************************************************

Konkretnie o dotacjach

Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański, wiceprezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Roman Mizerny oraz pełnomocnik, dyrektor biura Lubuskich Pracodawców Henryk Salej spotkali się 21 sierpnia w siedzibie Lubuskich Pracodawców przy ul. Jagiellończyka 17 w Gorzowie Wlkp. z p.o. kierownika Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Katarzyną Kozińską. Omawiano kwestie związane usprawnieniem wymiany informacji między administracją samorządową a przedsiębiorcami i pracodawcami w województwie lubuskim.

Jak zwracali uwagę reprezentanci środowisk biznesowych, obecnie potrzebne są już nie dalsze i kolejne konsultacje społeczne zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ale wskazanie przedsiębiorcom konkretnych możliwości, typów projektów konkursowych, zasad i procedur pozyskiwania środków zagwarantowanych województwu lubuskiemu w perspektywie unijnego wsparcia do 2020 r. Zwracano uwagę na konieczność rzeczowej informacji w tej problematyce i stworzenia przedsiębiorcom możliwości szybkiego rozpoczęcia aplikacji o środki unijne. Podkreślano też, że rozpoczęcie cyklu spotkań informacyjnych powinno się rozpocząć po zatwierdzeniu RPO-Lubuskie 2020 zatwierdzeniu przez odpowiednie organy Unii Europejskiej, co spodziewane jest w listopadzie.

Lubuski Sejmik Gospodarczy, Lubuscy Pracodawcy oraz Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa zwracają uwagę, że jest potrzeba organizacji w całym województwie lubuskim cyklu spotkań informacyjnych. Organizacje przedsiębiorców zaproponowały miejsca spotkań takich spotkań, najdogodniejsze z punktu widzenia środowisk biznesowych. Propozycje te zostały przekazane Departamentowi Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, gdzie zostaną poddaną analizie.

***************************************************************************************************************************************

O samorządzie gospodarczym

Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego Ryszard Barański w towarzystwie Marszałków LSG poprzednich kadencji, Karola Humińskiego oraz Władysława Komarnickiego, spotkał się 18 sierpnia z Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą Polak. Omawiano kwestie uściślenia współpracy samorządu terytorialnego i gospodarczego w województwie lubuskim. Po spotkaniu odbyła się wspólna konferencja prasowa.

Uzgodniono, że LSG będzie jeszcze aktywniej uczestniczyć w konsultowaniu kierunków i strategii rozwoju gospodarczego regionu, a uwagi środowiska przedsiębiorców i pracodawców będą znacząco wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. Postanowiono wspólnie zorganizować w najbliższych tygodniach cykl spotkań w różnych miejscowościach województwa na temat możliwości wykorzystania przez przedsiębiorców środków unijnych z nowej perspektywy finansowej. Zgodnie z Regionalnym Planem Operacyjnym – Lubuskie 2020 województwo lubuskie otrzyma ponad 906 mln euro, z których 21% (ponad 190 mln euro) jest przeznaczonych dla gospodarki i trafi bezpośrednio do tego sektora. Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców i pracodawców wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tego środowiska, a inicjatywa ta powinna się przyczynić do przybliżenia zainteresowanym zasad pozyskiwania środków unijnych na inwestycje w ramach inteligentnego rozwoju województwa. Niezbędne jest m.in. uświadomienie konieczności powiązania zamierzeń rozwojowych firm z wymogami ich innowacyjności i współpracy w budowaniu planów z wyższymi uczelniami i ośrodkami badawczo-naukowymi.

Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak przyjęła propozycję patronowania Polsko-Niemieckim Warsztatom Samorządu Gospodarczego, które zaplanowano na 21 października. Zaproponowała, żeby spotkanie takie odbyło się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. W trakcie tej konferencji Zarząd Województwa Lubuskiego przedstawi najważniejsze cele i priorytety województwa lubuskiego w perspektywie unijnej do 2020 r. Zaprezentuje także konkretne formy zacieśnienia współpracy z Lubuskim Sejmikiem Gospodarczym i jego członkami w zakresie programowania najważniejszych kierunków rozwoju regionu i monitorowania ich realizacji.

Warsztaty 21 października w Zielonej Górze mają również przybliżyć doświadczenia niemieckie w funkcjonowaniu samorządu gospodarczego i nakreślić możliwości wzmocnienia tego samorządu w Polsce. Jednym z elementów planowanego spotkania będzie przypomnienie dorobku 15-lecia działalności Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego i zaprezentowanie kierunków dalszego działania LSG. Spotkanie stanie się też częścią obchodów 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i przypomnienia dokonań województwa lubuskiego w tym czasie.

Marszałkowie LSG podczas konferencji prasowej zarysowali problematykę październikowego wydarzenia dziennikarzom i zaprosili media do udziału w Polsko-Niemieckich Warsztatach Samorządu Gospodarczego z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i 15-lecie Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, którym patronuje Pani Elżbieta Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego.

******************************************************************************************************************************************

Blog Marszałka LSG na portalu „Echo Gorzowa”

Na portalu internetowym „Echo Gorzowa” od 22 lipca Marszałek LSG Ryszard Barański publikuje swoje teksty w blogu zatytułowanym „Po pierwsze – gospodarka”. Pierwszy odcinek na blogu dotyczy 15-lecia powołania do życia Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Porozumienie tworzące LSG zostało podpisane 19 lipca 1999 r. w Świebodzinie.

***************************************************************************************************