Konferencja otwierająca projekt i sprawozdawcze zebranie ogólne

29 czerwca 2017 r. w Centrum PINTAL przy ul. Walczaka 111 w Gorzowie odbędzie się  I Międzynarodowa Konferencja Inaugurująca Projekt EuRegioNet „EUROPA W SIECI” połączona z XXVI Sprawozdawczym Zebraniem Ogólnym Członków LOP.

 

Program oraz prelegentów przedstawia Józef Teofil Finster, pełnomocnik Zarządu LOP ds. projektów w rozmowie poniżej pt. „Ne tylko klastry” oraz w publikacji pt. „Lubuska Organizacja Pracodawców tworzy nie tylko klastry” zamieszczonej w miesięczniku oraz na portalu „Echa Gorzowa”

http://www.echogorzowa.pl/news/1/mija-dzien/2017-06-22/lubuska-organizacja-pracodawcow-tworzy-nie-tylko-klastry-18790.html

 

Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców

zaprasza
na XXVI Sprawozdawcze Zebranie Ogólne Członków
w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 10.00

Zgromadzenie odbędzie się w Centrum PINTAL w Gorzowie Wlkp.
ul. Walczaka 111

                                                                               

Tegoroczne Zebranie Ogólne będzie połączone z konferencją inaugurującą

trzyletni transgraniczny projekt, którego inicjatorem jest LOP.

Udział członków w Zebraniu ma charakter obowiązkowy.

 

 Część 1. w godz. 10.00-14.00   Sala bankietowa        

                                    „Europa w sieci ” – konferencja inaugurująca projekt „EuRegioNet”

                                      Polsko – niemiecka konferencja poświęcona współpracy transgranicznej  Lubuskie – Brandenburgia.

 

godz. 11.45-12.00       Przerwa kawowa wraz ze spotkaniem kuluarowym.

 

Część 2. w godz. 12.00-14.00   Sala konferencyjna

Otwarcie Sprawozdawczego Zebrania Ogólnego Członków LOP.

Wybór prezydium Zebrania (Przewodniczącego, Z-cy Przewodniczącego,  Sekretarza).

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Zebrania.

Wybory członków Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 r.

Program działania Lubuskiej Organizacji Pracodawców na 2017 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na 2017 r.

Dyskusja.

Głosowanie projektów uchwał.

Zamknięcie XXVI SZO Członków LOP.

 

Godz. 14.00       Lunch – rozmowy biznesowe.

 

 

 

Komplet materiałów sprawozdawczych dostępny jest na stronie internetowej Lubuskiej Organizacji Pracodawców (www.lp.wsb.gorzow.pl ) w zakładce DZIAŁALNOŚĆ /Sprawozdanie z działalności.