Podpisano umowę o dofinansowanie EuRegioNet

Redukować bariery – wspólnie wykorzystywać silne strony!

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020

 

 

INTERREG_VA-Logo-RGB

unia niem pol

 

 

 

1 sierpnia 2017 r. w Poczdamie została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu EuRegioNet między Krajem Związkowym Brandenburgia, reprezentowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów, reprezentowanym dalej przez Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia, Babelsberger Straße 21, 144473 Poczdam, a BIC Frankfurt (Oder) GmbH Im Technologiepark 1, 15236 Frankfurt (Oder) jako partnerem wiodącym.

Dofinansowanie służy finansowaniu projektu realizowanego przez następujących partnerów projektu:

*Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH (BIC) – partner projektu 1 (partner wiodący),

*Lubuska Organizacja Pracodawców (LOP) – partner projektu 2,

*Centrum für Innovation Und Technologie GmbH (CIT) – partner projektu 3,

*Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” Gubin – partner projektu 4.