Polsko-Niemieckie Spotkanie Regionalne EuRegioNet

 

 8 września br. w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Cysters w Mironicach odbyło się Polsko-Niemieckie Spotkanie Regionalne Projektu EuRegioNet. Wzięło w nim udział ponad 120 uczestników.

Gości powitał kierownik projektu Józef T. Finster. Moderatorem spotkania był Ryszard Barański wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Uroczystego otwarcia dokonał przewodniczący LOP Henryk M. Woźniak, koordynator projektu EuRegioNet. W spotkaniu udział wzięli partnerzy projektu EuRegioNet: prezes zarządu Heike Gensing i lider projektu Gunnar Pajer z BIC Frankfurt (Oder) GmbH, Rainer Schubert – prezes zarządu CIT GmbH Forst, dyrektor Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” Bożena Buchowicz oraz gospodarze spotkania z LOP.

Uczestnicy Spotkania Regionalnego wysłuchali wystąpienia dra inż. Aleksandra Smoligi z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie nt. „Gospodarowanie a zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, szkody w środowisku. Inwentaryzacja gatunków obcych i metody postępowania, i zakres prac po ich zdefiniowaniu”. Zagadnienie związane z biologią i zwalczaniem gatunków inwazyjnych występujących we wschodnich Niemczech przybliżyła dr Ewa Meinlschmidt z Saksońskiego Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska i Geologii. Natomiast prezentacji Projektu EuRegioNet dokonał Gunnar Pajer z Business and Innovation Centre we Frankfurcie nad Odrą.

Po pytaniach do prelegentów i krótkiej dyskusji, nastąpiło podpisanie deklaracji przystąpienia do prac związanych z utworzeniem Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych.

Po przerwie kawowej przybyli na Polsko-Niemieckie Spotkanie Regionalne goście honorowi: minister Elżbieta Rafalska, honorowy partner przedsięwzięcia utworzenia Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych Władysław Dajczak – Wojewoda Lubuski, oraz Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Romuald Gawlik. Minister Elżbiecie Rafalskiej i Wojewodzie Władysławowi Dajczakowi wręczono materiały informacyjne opracowane na potrzeby projektu EuRegioNet i Klastra Zwalczania Roślin Inwazyjnych.

Pani prezes Heike Gensing z Business and Innovation Centre we Frankfurcie nad Odrą otrzymała z rąk minister Elżbiety Rafalskiej i koordynatora projektu EuRegioNet Henryka M. Woźniaka nagrodę za działalność trans graniczną ufundowaną przez Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców.

Po dłuższej przerwie (IMBISS) zainteresowani wyjechali do gminy Santok celem zapoznania się w terenie z problemem jaki stwarza barszcz Sosnowskiego. Kwestię tę przedstawił prowadzący wyjazd studyjny Jan Pastwa, prezes Fundacji „Palący Problem – Heracleum”. Na stosowaną przez Fundację, innowacyjną technologię likwidacji barszczu Sosnowskiego zwróciła uwagę dr E. Meinlschmidt.

Urozmaiceniem Polsko-Niemieckiego Spotkania Regionalnego była wystawa prac artystki z Niemiec p. Agnieszki Pajer.