Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego

Ryszard Barański – Dyrektor GTHZ „GOREX” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

–  Członek Prezydium WKDS

Andrzej Graczykowski – Prezes Zarządu „GOMAD” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Bożena Wojtukiewicz  – Prokurent w „Sarris Darm” Sp. z o.o. w Czechowie