Rada Biznesu w Wyższej Szkole Biznesu

Andrzej Dzierliński

Pełnomocnik Zarządu LP