Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „PRO EUROPA VIADRINA”

Zbigniew Rudowicz

Prezes ZM „MESTIL” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.